Lyssna   
Hem

Hörteknik

Vår hörteknik har bra hörbarhet och är enkel att använda för att du ska ha de bästa förutsättningarna att höra och följa med i undervisningen.

Våra elever är beroende av väl fungerande hörteknik. Därför håller vi hög servicegrad på hörapparater och hörselteknik. Vår hörseltekniska avdelning åtgärdar eventuella problem samma dag som de rapporteras. Avdelningen består av hörselingenjör, hörseltekniker, audionomer och hörselpedagog. Deras uppgift är att se till att våra elever kan höra med så lite ansträngning som möjligt, så att de kan koncentrera sig på skolarbetet. De skapar lösningar som är anpassade efter varje individ.


Bra ljudmiljö och visuell miljö

Vid gruppundervisning används stationära system, vilket innebär att det i regel finns en teleslinga i klassrummet. Lärarna använder trådlösa mikrofoner och eleverna har någon form av medhöringsmikrofon. Eleverna använder sina egna hörapparater, som de ställer om till läge T eller MT för att höra både lärare och klasskamrater. Andra ljudkällor såsom dator, projektor och smartboard är också kopplade till slingorna och blir hörbara över rummets slinga. Om klassen åker på studiebesök används bärbara system.

Bra ljudmiljö handlar dock inte bara om hörteknik utan även om god akustik. I klassrummen får det inte skapas ekon eller finnas buller från fläktar eller ljud utifrån som kan störa. Om eleverna måste anstränga sig för att höra går energin åt till att koncentrera sig på orden som sägs och det blir ingenting över för att förstå och minnas sammanhang. Därför arbetar vi för bra ljudmiljö, men även för bra visuell miljö. I en visuellt lugn miljö är det betydligt enklare att koncentrera sig.

Audionom på skolan

På varje skola finns en audionom för att snabbt kunna hjälpa eleverna vid exempelvis problem med hörapparaterna. Om hörapparaten går sönder lånar vi ut en likvärdig apparat under tiden som den egna är på reparation. Audionomerna ger stöd till eleverna i allt som har med deras hörsel att göra. De erbjuder bland annat regelbundna hörselmätningar, gör avtryck till nya insatser och samarbetar med Audiologiska kliniken, som bland annat hjälper till med läkartider, tillverkning av insatser och hjälpmedel i våra boenden.


Utvecklingsprojekt

Pedagogik och teknik förändras över tid. Därför är vi måna om dialogen med elever och pedagoger. Tillsammans med dem har vi vanligtvis ett antal utvecklingsprojekt igång. Det är en lång process när vi ska installera något. Först lånar vi utrustning från tillverkarna och testar den i vårt testlab. Sen får elever och lärare prova hörseltekniken i klassrummen och svara på enkätfrågor om hur de tycker den fungerar. Eleverna upptäcker brister direkt. Målet är att hörseltekniken ska ha bra ljudkvalité, vara enkel att använda och matcha dagens pedagogiska arbetssätt.

Stationär mikrofon.

Kontakta oss


HörselingenjörMichael Yimam

019-21 67 69, 070-222 24 30

michael.yimam@orebro.se
HörselteknikerRolf Hansen

019-21 64 53, 070-348 65 45

rolf.hansen@orebro.se
HörselpedagogLeila Sandmon

019-21 65 45, 076-551 39 00

leila.sandmon@orebro.se
AudionomerAgneta Palmkvist

019-21 66 92, 070-511 80 04

agneta.palmkvist@orebro.se

Senast publicerad: 2019-11-28 16.19

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen