Navet
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Värdegrund

Glädje

I Navet skapar vi mötesplatser där vi lär känna varandra genom stimulerande aktiviteter

 • Vi har en positiv inställning till varandra och till det vi gör
 • Vi uppskattar och berömmer varandra på ett ärligt sätt
 • Vi respekterar varandra för den vi är
 • Vi möter varandra med ett leende

Trivsam, Trygg miljö

I Navet har vi en bra inomhus och utomhusmiljö som möjliggör lärandet

 • Vi är närvarande pedagoger som visar omtanke mot alla
 • Vi finns bland eleverna, både inne och ute
 • Vi har gemensamma regler
 • Vi har ett tillåtande klimat där alla får vara med
 • Vi ser till att skolans miljöer är välstädade och fina

Nyfikenhet

I Navet utmanar vi till kunskap och gör det möjligt att prova nytt

 • Vi utgår från elevernas intresse och livserfarenheter
 • Vi använder oss av omvärlden i lärandet
 • Vi har ett tillåtande klimat där alla frågor och synpunkter är viktiga
 • Vi utmanar eleverna med nya sätt att lära


Dela:

2016-08-22 16.17

Navet skola | Postadress: Box 31230, 701 35 Örebro | Besöksadress: Loftbodsgatan 1 | Karta
E-post: navet.skola@orebro.se | Tel: 019-21 47 00 | Fax: 019-21 47 21

Logotyp