Navet
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Navets Skol IF

Idrottslekis:

Idrottslekis är den verksamhet av Skol IF som involverar högstadiemedlemmarnas ansvar att planera och leda aktiviteter inom lek och idrott. Denna del riktar sig mot barn i yngre åldrar, årskurs 1-3. Målet med Idrottslekis är att utveckla en rolig och inspirerande verksamhet som ger positiva effekter på ledare och utövare. Barn skall här få en chans att skapa sig intresse för olika sporter och fysiska aktiviteter. Upplägget består i att ha 1tim/vecka med cirka 20 deltagare/tillfälle. Vid varje tillfälle närvarar 2-3 unga (högstadiet) ledare som i huvudsak, med stöd av en vuxen, skall planera och genomföra aktiviteten.

Sportis Navet:

Denna del av skolidrottsföreningen riktar sig främst mot barn i årskurs 4-6. Här blir idrotten mer ingående. Verksamheten består främst i att organisera och skapa tillfällen för att prova på nya sporter. Givetvis skall detta främja vardagsmotionen, men i samband med möjligheten att skapa sig intresse för nya idrotter och dess föreningar. Sportis Navet bygger på en god samverkan mellan Skol IF, Kuggen, Navet samt olika idrottsföreningar. Målet med Sportis Navet är att de olika idrottsföreningarna, en åt gången, närvarar med en utbildad instruktör. Denne presenterar idrotten, för att sedan planera och leda sportisgruppen under 4-5 tillfällen, 1tim/veckan, med en grupp om cirka 20 deltagare. Även här kommer alltid en vuxen att närvara. Vår förhoppning är att denna plattform skall gynna barnen i en mer aktiv fritid, samt att föreningar i närområdet får en chans till nyrekrytering.

Utöver

Idrottslekis och Sportis Navet kommer även skolidrottsföreningen ha möjlighet till att organisera friluftsdagar, skolidrottsmästerskap, skidresa till sälen o.s.v. Eleverna i föreningen kommer själva att besluta om vilka aktiviteter man vill utföra, med stöd av de ekonomiska medel som Skol IF förfogar över.

För att kunna delta i någon av Skol IF:s verksamheter krävs ett medlemskap i föreningen. Vi ser därför att så många som möjligt ansöker om att bli medlem, helst alla elever på skolan.

Syfte:

Syftet med Skol IF är att bedriva föreningsverksamhet för skolelever som leder till ökade möjligheter för vardagsmotion och fysiska aktiviteter. Skol IF innebär också att eleverna själva blir delaktiga i att organisera och utforma föreningen. Målet är elevernas arbete och deltagande i verksamheten skall resultera i en positiv ansvar- och ledarskapsutveckling.

Om Skol IF:

Skol IF bygger på en demokratisk värdegrund där alla är välkomna. Föreningen är utformad på ett demokratiskt och delaktigt sätt, vilket innebär en styrelse där beslut tas med beaktande för medlemmarnas åsikter och vilja. Föreningens mål är att medlemmarna skall, med stöd av Navet, Kuggen och Örebro Skolidrottsförbunds personal, bedriva och utveckla den egna skolidrottsföreningen. I dagsläget kommer Navets skolidrottsförening främst bestå av två verksamheter, Idrottslekis samt Sportis Navet.    Dela:

2014-12-12 12.44

Navet skola | Postadress: Box 31230, 701 35 Örebro | Besöksadress: Loftbodsgatan 1 | Karta
E-post: navet.skola@orebro.se | Tel: 019-21 47 00 | Fax: 019-21 47 21

Logotyp