Navet
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Organisation

Arbetslag

Skolan är organiserad i arbetslag. Björken innefattar förskoleklass-skolår 3, Linden skolår 4-6 och Asken/Boken skolår 7-9. Därtill kommer Lunden som är ett arbetslag som samlar specialpedagoger, skolsköterska och kurator.

I skolår 7 sätts elever från Navet och Sörbyängsskolan i nya klasser. Utöver dessa kommer elever som har gjort ett skolval från annat skolområde.

Fritids

Navets fritidshem omfattar två avdelningar, Björken och Linden. Barnen på fritids är i åldrarna 6-12 år Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 och stänger 17.30. Fritidshemsavdelningarna är integrerade i skolans lokaler.

Skolans ledning

Verksamheten leds av rektor Annika Billinger.Verksamheten i Björken F-3 ansvarar biträdande rektor Gustaf Brandell för.

Varje arbetslag har en utvecklingsledare som ingår i skolans ledningsgrupp.

Dela:

2015-08-19 20.49

Navet skola | Postadress: Box 31230, 701 35 Örebro | Besöksadress: Loftbodsgatan 1 | Karta
E-post: navet.skola@orebro.se | Tel: 019-21 47 00 | Fax: 019-21 47 21

Logotyp