Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Nyhetsarkivet

Protokoll från skolans matråd 180417

Klicka på länkenWord för att läsa det spännande protokollet från matrådet!

Elevråd 8 maj 2018: protokoll

Närvarande: Lovisa, Evald, Frida, Klara, Evelina och Peter

 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Regler för gagaboll togs fram.
 • Klassernas ärenden:
  • Bättring på att kasta fruktskal och liknande i komposten.
  • Bättring gällande svordomar och fula ord.
  • Inköp av hopprep och bra fotbollar. Dessa bör märkas upp klassvis.
  • Önskan om konstgräs och ett högre staket vid fotbollsplanen.
  • Regler för kojorna tas upp i klasserna.

Nästa möte: 5 juni  kl. 9.50

Hej alla föräldrar!

Vi har fått ett angenämt uppdrag att fundera över som rör alla oss medlemmar i Brukarforum. Först lite info om hur saker och ting hänger samman, så här ligger det till:

Alla som har barn som går på Närkes Kils skola är medlemmar i föreningen Brukarforum. Brukarforum är i sin tur medlem i Klockargårdens ekonomiska förening tillsammans med 12 andra lokala föreningar. Klockargården bildades för 20 år sedan och har ägt fastigheten Klockargården (huset vid skolgården, mitt emot mat- och gymnastiksal). I och med försäljningen av Klockargården har föreningen nu en summa pengar som man tänker sig skall gå till saker som gynnar bygden och de som bor här. Pengar har bland annat redan gått till att starta bordtennisverksamhet samt att bygga vindskydd och grillplats vid Bagarstugan. Vi i Brukarforum har nu fått frågan om vi har några förslag på hur pengarna kan användas och vi i styrelsen tänker att föreningen bör utgå från förslag som gynnar våra skolbarn. Klockargårdens styrelse tar emot förslag och det är de som slutligen avgör hur pengarna ska användas. Skolgården är ju en yta som används flitigt både under och efter skoltid och på vårt möte diskuterade vi bl.a. bänkar vi fotbolls-/skridskoplanen som ett tänkbart förslag.

Så, vår uppmaning till alla er föräldrar är att fundera på om ni har några förslag. Brukarforum har årsmöte 17/4 och vi tänker att det är ett bra tillfälle att komma med förslag och diskutera saken vidare. Om ni hellre mejlar era förslag så går det bra att göra till  brukarforuminarkeskil@hotmail.se.

/Brukarforums styrelse 

Elevråd 10 april 2018: protokoll

Närvarande: Lovisa, Evelina, Frida, Klara och Peter

 • Elevrådet informerar om uppdelade tider på fotbollsplanen. F-2: 11.30-11.55. 3-6: 11.55-12.20.
 • Dela in i jämna lag på matrasten. "Rubb" på fruktrasten.
 • Den gulsvarta bollen är matchboll. Andra fotbollar används till exempel vid spelet "Väggen". Klara och Lovisa informerar förskoleklassen.
 • Elevrådet önskar ett bättre språk utan svordomar och pratar om det i klasserna.
 • Peter eller Nicke fixar skyltar till skohyllorna vid matsalen där varje årskurs har sin egen hylla.

Nästa möte: 8 maj  kl. 9.50

Elevråd 3 mars 2018: protokoll

Närvarande: Lovisa, Evelina, Frida, Klara och Peter

 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Klara meddelar bollvärdarna att hålla bättre ordning i leklådorna. Önskemål om detta har framförts.
 • Frida pratar med förskoleklass och år 1 om att inte gräva ner sandleksakerna i sandlådan.
 • Elevrådsrepresentanterna pratar i respektive klass om ordning i matsalens kapprum. Skorna ska stå i skohyllorna.
 • Klara informerar Mia om önskade böcker.
 • Peter får i uppdrag att fixa nya anslag angående regler för utomhusaktiviteter samt placera ett antal hopprep i inneförrådet.
 • En klocka på väggen mot fotbollsplanen önskas.

Nästa möte: 10 april  kl. 9.50

Fritids stänger i sommar

Under sommaren stänger fritids i Närkes Kil vecka 27-30. De som har omsorgsbehov under dessa veckor hänvisas till ett annat fritids i Örebro.

Lapp om sommaren delas ut efter påsklovet.

Nya elever som ska börja förskoleklass hösten 2018 är välkomna från onsdag 1/8.

Elevråd 6 februari 2018: protokoll

Närvarande: Lovisa, Evelina, Frida, Klara, Evald och Peter

 • Föregående protokoll gås igenom.
 • Peter presenterar 2018 års trygghetsplan och tar fram ett exemplar till varje klass.
 • Önskemål om en klättervägg och en linbana.

Nästa möte: 6 mars kl. 9.50

2018-02-15

HUVUDLÖSS!

Vi har upptäckt huvudlöss på skolan och fritids. Läs bifogad informationWord och göra täta kontroller hemma, tack!

Insamling i samband med julavslutningen

Vi har fått resultatet från insamlingen i kyrkan i samband med julavslutningen. Prästen Simon har räknat ihop hela 1995 kronor!

Hälften går till en skola för rörelsehindrade barn i Nepal och hälften till ett barnhem i Kenya.

Stort tack!

Att söka skola - nya regler

Örebro kommun har infört nya regler för skolval. Läs mer om detta här --> SKOLVALlänk till annan webbplats.

Välkomna tillbaka!

Hej elever och vårdnadshavare på Närkes Kil!

Välkomna tillbaka till skolan! Jag hoppas ni alla haft ett bra jullov trots att snön dessvärre lyst med sin frånvaro. Nu startar vårterminen och allt som hör därtill och det är som vanligt fantastiskt roligt att komma igång igen.

Ett par nyheter i organisationen är att Anna som haft textilslöjd på skolan har lämnat oss för ett annat uppdrag. Vi har tillsammans med Wallerska skolan rekryterat en ny lärare till tjänsten som heter Lotta Sörman. Lotta har arbetat på skolan tidigare och är säkert ett bekant ansikte för några av er. Hon börjar hos oss efter sportlovet och fram till dess kommer vi att ha vikarie i textilslöjden, bl.a. Marianne som hade uppdraget senast i våras.

Vidare har även vår specialpedagog Eva dessvärre gått över till att arbeta heltid på Wallerska skolan. Vi har köpt in tjänsten från Wallerska tidigare men behovet där har ökat med åren och det är inte längre möjligt för Eva att ha uppdrag på båda skolorna. Rekrytering pågår till denna tjänst och jag hoppas kunna lösa det så snart som möjligt.

Viktor Mejsten som arbetat extra på fritids under hösten kommer att fortsätta på skolan även under vårterminen.

Skolansökan, årskurs 6

Bifogat finns informationWord till er som är vårdnadshavare i åk 6 och som fr.o.m. nästa vecka kommer att göra skolansökan inför årskurs 7.

Vi på Närkes Kils skola ser fram emot ännu en rolig och spännande termin tillsammans med era barn! Vi ses och hörs!


/ Christer Davidsson, Rektor, Närkes Kils Skola

Överfulla kapprum

Skolans kapprum är underdimensionerade, särskilt i Norrgården där förskoleklass , år 1 och 2 hänger av sig.

Vi är medvetna om problemet som naturligtvis blir lite större vintertid då eleverna behöver mer kläder och ombyte.

Vi ser att det finns ganska mycket sommarkläder/-skor och gamla dammiga gummistövlar på elevernas personliga hyllor men även på skohyllorna i hallen. Vi önskar att detta plockas hem och att hyllorna rensas. Gå igenom ditt/dina barns hyllor samt de gemensamma utrymmena för att plocka bort urvuxna eller inaktuella skor/kläder.

Under jullovet kommer vi själva att göra en rejäl rensning och det som inte är märkt kommer så småningom att skickas till bättre behövande.

Tack!

Protokoll elevråd 12 december 2017

Närvarande: Frida, Lovisa, Klara, Lex, Peter och Evelina.

Föregående protokoll gås igenom.

Förslag på "vinterregler" på rampen presenteras och elevrådet godkände förslaget. Peter ser till att de anslås på ett bra ställe.

Elevrådet tar upp revidering av regler för "herre på täppan" på nästa klassråd.

Utvärdering av terminens elevrådsjobb. Samtliga ansåg att det har varit meningsfullt och givande. Hela elevrådet är villiga att fortsätta nästa termin.

Peter återkommer med datum för nästa möte.

Tack för i år!

Protokoll elevråd 14 november 2017

Närvarande: Lex, Klara, Frida, Lovisa, Evelina och Peter

Föregående protokoll gås igenom.

Peter trycker upp regler för fotbollsplanen och delar ut till klasserna.

Lekvärdar samlar upp bollar, leksaker och hopprep vid rasternas slut. Huvudansvaret ligger på den som har tagit fram sakerna.

Tillgång till skateboardrampen: Peter tar med frågan till kommande APT. Vinterregler för rampen ska diskuteras i klasserna.

Elevrådets representanter påminner klasserna om reglerna vid kojorna.

Önskemål: En "spiralrutschkana". Och en karusell (Wallerska).

Nästan möte: 19 december kl. 9.50

Protokoll elevråd 10 oktober 2017

Närvarande: Lex, Klara, Frida, Lovisa och Peter

Föregående protokoll gås igenom.

Renovering av rampen är på gång.

Förslag till regler på fotbollsplanen tas fram i klasserna.

Flera matråd/termin önskas.

Klagomål om lukt ur avloppet i tjejernas omklädningsrum samt ofräscha toaletter.

Klasserna önskar diverse rastleksaker samt nytt grus på fotbollsplanen.

Önskemål: Skolan fyller 170 år vilket bör uppmärksammas med tårta, kändis och kul aktivitet.

Nästa möte: 17 november kl. 9.50

Protokoll från årets första elevråd

Datum: 29 augusti 2017

Närvarande: Peter, Klara, Evelina, Lovisa, Tove och Lydia

 • Peter hälsar välkommen och går igenom arbetsordningen i elevårdet.
 • Elevrådet får i uppdrag till nästa möte att i klasserna titta över, och diskutera, eventuella justeringar av skolans trivelsregler.

Nästa möte: 12 september kl. 9.50.

Skola och fritids utan kostnader

Ett kommunalt beslut har tagits gällande kostnader i skola och fritidshem. Detta träder i kraft den 1 mars 2017. Läs mer här!Word

Protokoll elevråd 4 maj 2017

Närvarande: Edwin, Linnea, Emma, Ella, Peter

Praktikanter: Joel, Maja

Föregående protokoll.

Elevrådet beslutade att "teama" i gagabollen inte är tillåtet.

Beslut om att få ha keps i klassrummet för mellanstadiet tas efter omröstning i klasserna.

Efter en kort redogörelse om trivselenkätens resultat från Peter fördes ett samtal där representanterna förmedlade att de kände sig trygga på skolan.

Nästa möte: 7 juni kl. 11.55.

Protokoll elevråd 5 april 2017

Närvarande: Edwin, Linnéa, Emma, Peter, Ella

Föregående protokoll.

Peter tar med följande till kommande APT:

Bättre fotbollar önskas. Alla klasser tar ansvar för att respektive boll tas in.

Olika färger på klassernas bollar.

Renovering av rampen.

Delad tid i gagabollen: Yngre elever 11.30-11.55. Äldre elever 11.55-12.20.

Årskurs 2 önskar skoluniform.

Jämna till fotbollsplanen samt högre staket mot förskolan.

Matråd?

Nästa möte: 3 maj 2017 kl. 11.55

Protokoll elevråd 1/3 -17

Närvarande: Edwin, Teodor, Emma, Linnéa, Ella och Peter

Föregående protokoll.

År 6 önskar få ett tillfälle att rida med Cina som ansvarig.

En djurdag önskas.

Klasserna får i uppdrag att ta fram förslag om hur toaletterna ska kunna hållas fräscha.

Ett datum för talangjakt önskas.

En parcourbana önsas. Förslag på material tas fram av år 2.

Städning i idrottshallen kritiseras.

Nästa möte 29 mars kl. 11.55.

Protokoll elevråd 25/1 -17

Närvarande: Edwin, Teodor, Emma, Linnéa, Ella och Peter

Föregående protokoll.

Klasserna bestämmer själva hur pokemonkort ska förvaras under skoltid.

Ett önskemål om en mindre flyttbar skateramp kom upp. Peter tar det vidare.

Nästa möte: 1/3 2017 kl. 11.55.

Protokoll elevråd 14/12 2016

Närvarande: Jonathan, Emma, Edwin, Ella, Teodor, Peter

Föregående protokoll.

Representanterna pratar med sina klasser om kladdande på väggarna i skolans lokaler.

Utvärdering av terminens arbete. Elevrådsrepresentanterna är nöjda med sin och övriga elevers möjlighet att påverka sin situation i skolan.

Datum för nytt elevrådsmöte kommer i januari 2017.

Elevrådet önskar eder alla en GOD JUL!

 

Brukarforum på Närkes Kils skola

Vi som ingår i forumet medverkar bland annat till att ge barnen och skolan det lilla extra under skolåret. Varje höst delar vi ut en aktivitetspeng till varje klass som läraren använder till bl.a. inköp av bollar, hopprep eller annat som klassen behöver.

Vi bjuder på fika vid några tillfällen, t.ex. skolstart och lucia.

Lärarkollegiet får enligt tradition en fruktkorg vid jul och smörgåstårta vid sommaravslutningen. Vi uppmärksammar även all personal med en liten gåva i samband med avslutningarna så inga insamlingar behöver göras i respektive klass.

Vi har fortfarande huvudansvaret för den populära julavslutningsfesten i gymnastiksalen. Den arrangeras sedan ett par år tillbaka av år 5. Viss ersättning utgår då till deras klassresa.

Så snälla, var med ni också och bidra till våra barns trivsel.

Betala in 200 kr/familj för hela läsåret (innan 31/12).

Plusgirokonto: 486 33 36-6

Notera familjens namn och adress.

Vänliga hälsningar från Brukarforum


Elevråd 1/12 2016

Närvarande: Emma, Peter, Ella, Teodor, Edwin och Jonathan

 • Föregående protokoll.
 • Rektor har meddelat att rampen renoveras och att två nya lek-/spelarenor levereras till våren.
 • Reglerna för "Herre på täppan" revideras.

Klassernas ärenden/önskemål:

Inget grävande i "täppanhögen".

Undran om ny klätterställning.

Fixa till bänkarna i flickornas omklädningsrum.

Dålig lukt i duscharna och på Mellangårdens toalett.

Önskan om utskrivna matsedlar.

Golvskrapor till duscharna.

En lekkarusell till skolgården.

Skorengörare.

Dörrmatta.

Amerikansk fotboll.

Mera bild och mindre elevens val.

En övernattning på skolan.

Fixa projektorerna.

Nästa möte: 14/12 kl. 9.50.


Måndag 7/11 2016:

Morgonfritids

Vårt fritidshem har blivit väldigt populärt på morgnarna så fr.o.m. nu testar vi en ny rutin. Kl 7.20 öppnar storfritids för elever i år 2 och uppåt.

Detta gäller framför allt måndag-torsdag.

Eleverna ska gå in på baksidan av Mellangården för att komma till morgon-storfritids.

Mellan kl. 6.00-7.20 är det, precis som förut, fritids för alla i Norrgården.

Detta är ett test! Om allt verkar funka så kommer detta att bli permanent fr.o.m. vecka 49.

Vänliga hälsningar personalen på fritids


Protokoll elevråd 26 oktober

Närvarande: Emma, Edwin, Teodor, Jonathan, Ella, Peter.

Föregående protokoll:

Representanterna pratar med sina klasser om:

Ett schysst beteende vid kojorna

För hög ljudnivå i matsalen

Rastleksaker ska läggas in på rätt ställe

Inget spring i andra klassers kapprum

Peter tar upp följande vid kommande APT:

Elever upplever att de inte får ta så mycket mat de önskar (info till rektor inför kommande matråd).

Bestämmelser ang. pokemonkort.

Nästa möte: 30/11 kl. 9.50


Utedagar fritids

Fritids har utedagar då vi ofta går till kojskogen (där föräldramötet var) eller Bagarstugan. Eleverna behöver smarta kläder dessa dagar. Gympaskor eller gummistövlar på fötterna. När det blir blötare är det bra med överdragsbyxor/regnbyxor.

Vi kommer att vara ute även om det småregnar.

Vid riktigt ruskigt väder använder vi gympasalen istället och i vinter kommer vi att ägna oss åt vintersport på utedagarna.

Norrgårdens fritids (F-1) går till skogen på torsdagar.

Mellangårdens fritids (2-6) går till skogen på tisdagar.


Läsårets första elevråd 160914

Protokoll

Närvarande: Teodor, Edwin, Emma, Jonathan, Simon och Peter.

Peter hälsar välkommen.

Peter går igenom arbetssättet för elevrådet.

Skolans trivselregler fick en översyn och representanterna ska informera sina klasskamrater.

Nästa möte: 26 oktober kl. 9.50.


Information från rektor på Närkes Kils Skola angående skadegörelse

Vi som arbetar på Närkes Kils skola, och personer som bor i närheten av skolan, har sedan den senare delen av vårterminen uppmärksammat att det händer en del saker på skolgården under kvällar och helger. Skolgårdar överlag är en naturlig mötesplats för ungdomar då de ofta saknar andra platser att vistas på under sin fritid så att det rör sig människor på vår skolgård när skolan är stängd får vi räkna med. Så kommer det att vara och så får det vara.

Det som oroar personal, personer som bor i området och mig som rektor är att skadegörelsen ökat under senare tid. Jag får även information om att bilar är inne och kör på skolans område på kvällar.

Tidigare idag var jag i kontakt med Örebro Kommuns fältgrupp och informerade dem om situationen. De tar emot tips om vart ungdomar uppehåller sig på kvällar och helger och besöker sedan dessa platser för att möta dem och prata. Fältgruppen är inte på något sätt en väktarverksamhet och avvisar inte personer från platser men de finns till som ett stöd för ungdomar. Blir de oroliga över någon de möter kan de dock kontakta vårdnadshavare vilket är positivt. De har även ett tätt samarbete med polis och ungdomsverksamheter i kommunen.

Med denna information vill jag meddela er som bor i Närkes Kil, och kanske har era barn på skolan eller någon av förskolorna intill, om att vi på skolan är medvetna om problemet. Det är dock svårt för oss som arbetar på skolan att veta hur det egentligen ser ut på kvällar och helger.

Det är viktigt för er att veta att fältgruppen finns till och kan nås på telefon 019-21 45 80 om man känner sig orolig eller ser saker runt skolan eller andra platser som inte känns okej. Man ska naturligtvis även kontakta mig som rektor om man sett eller vet något om skadegörelse eller liknande.

Skolan är en viktig central punkt i Närkes Kil och alla vi som arbetar här, våra elever, vårdnadshavare och andra människor i samhället är såklart rädda om skolan och skolgården. Prata gärna hemma med era barn och ungdomar om detta så att vi tillsammans kan arbeta för att komma tillrätta med problemet.

Med vänlig hälsning

Christer Davidsson, Rektor på Närkes Kils Skola


Brev från nya rektorn

Hej alla elever och vårdnadshavare! Hoppas att ni haft en fantastisk sommar!

Jag heter Christer Davidsson och är från höstterminens start ny rektor på Närkes Kils Skola. Jag påbörjade min tjänst i förra veckan och har fått ett varmt välkomnande från pedagogerna. De har under de senaste dagarna hjälpt mig att få en bild av det arbete de gör med eleverna och jag känner att det är en trygg och bra skola jag har kommit till. Det känns jätteroligt att vara här och jag ser fram emot att möta er alla under hösten.

Magnus Wreeby har gått vidare och är idag rektor på Wallerska Skolan. Jag önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag och tackar för all hjälp jag fått av honom. Jag har, liksom Magnus hade, en kombinationstjänst vilket innebär att jag även är biträdande rektor på Mellringeskolan F-6. Min tid kommer alltså att fördelas mellan de båda skolorna.

Så fort det löst sig med telefoner så kommer ni att kunna nå mig på 213271 men fram till dess går det att komma i kontakt med mig på 216207. Det går även bra att skicka e-post till christer.a.davidsson@orebro.se

Mitt första uppdrag blir att hälsa på i klassrummen och presentera mig för eleverna. Det har jag planerat att göra nu på fredag. Det blir spännande!

Varmt välkomna till höstterminen på Närkes Kils Skola! Vi ses!

/ Christer


Information från rektorn -

uppdaterad 21 juni 2016

Vi är nu klara med vem som ska vara klassföreståndare för de olika grupperna och hur vi ska fördela lokalerna kommande läsår.

Följande mentorer/klassföreståndare kommer att arbeta på skolan läsåret 16/17:

Norrgården

Förskoleklass: Emelie Berglund

Årskurs 1: Hanna Skagerlund

Årskurs 2: Ewa Nilsson

Mellangården

Årskurs 3: Ann-Britt Jansson

Årskurs 4-5: Maria Andersson och Mia Andersen

Årskurs 6: Maria Andersson och Mia Andersen

Fritids

Personalgruppen på fritids inför läsåret 16/17 är nu fastställd. Två nyanställningar har gjorts, Bosse och Linda är varmt välkomna till Närkes Kils skola och fritids. Bosse kommer närmast från fritids på Mellringeskolan och Linda från förskolan Sörgården. Båda har tidigare jobbat på Varbergaskolans fritids. Övrig personal på fritids är idel kända ansikten: Nicke, Kajsa, Peter, Måns och Emelie.

Skolan fortsätter att växa och det känns roligt för oss att kunna anställa. Baksidan av den växande skolan är att vi blir trångbodda. Det är svårt att hitta bra lösningar för t.ex. kläder och skor i Norrgården. Vi för diskussioner med fastighetsägaren om olika lösningar och hoppas att de går oss till mötes.

Rektor

Jag vill också passa på att tacka för mina sex år i Närkes Kil då jag kommer att avsluta mitt uppdrag här för ett uppdrag på en annan skola. Det har varit fantastiskt roliga år och jag är så glad att jag fått förmånen att vara här!

Den nya rektorn heter Christer Davidsson och han tillträder 8 augusti. Christer har senast jobbat på Mellringeskolan som fritidspedagog och arbetslagsledare.

Med vänlig hälsning

Magnus Wreeby

Rektor Närkes Kils Skola


Protokoll elevråd 18 mars 2016

Närvarande: Vilgot, Emma L, Peter, Lydia, Emils, Ellen, Adrian

Genomgång av föregående protokoll.

Klassernas ärenden som Peter tar upp vid nästa APT:

Renovering av pingisbordet utomhus önskas.

Ett torkskåp i Mellangården.

Jämna till fotbollsplanen.

Representanterna från år 3-4 påminner klassen om att inte störa år 5-6 då de har lektion.

År 5-6 önskar en övernattning i idrottshallen.

Nästa möte: 14 april kl. 10.00


Specialkost

Skolrestaurangen serverar specialkost till de elever med behov av det. Läs mer om detta under fliken Skolrestaurangen.

Protokoll elevråd 22 januari 2016

Närvarande: Peter, Lydia, Adrian, Emils, Ellen, Hampus, Majken

Föregående protokoll.

Utvärdering av föregående termin gjordes.

Representanterna tar med med till klasserna att precisera vilka uteredskap som önskas.

Peter tar med följande önskemål och frågor från klasserna till följande APT:

En förfrågan om friluftsdag i Ånnaboda.

Önskemål om bollar till klasserna.

Signal vid lektionsslut före rast.

Varför inte puck vid hockeyspel?

Nästa matråd?

Nästa möte: 18 februari kl. 12.30.

Leksaker

Vi som arbetar i förskoleklass och på fritids har gemensamt beslutat att barnen inte får ha med sig, och leka med, egna leksaker när verksamheten pågår.

Anledningen är att antalet och mängden leksaker har ökat och allt oftare uppstår problem kring detta. Ibland kanske man byter saker med en kompis för att sedan ångra sig och bli ledsen eller arg när det visar sig svårt att byta tillbaka. Det förekommer även situationer där man frestas att låna av varandra och ibland utan medgivande.

Vi har haft, och tänker fortsätta ha, s.k. leksaksdagar när man kan ta med sig en leksak var hemifrån.

Det är fortfarande tillåtet att ha med sig sparkcykel, inlines, skateboard eller cykel (hjälmkrav).

Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att prata med oss.

Högaktuellt!!


Information från skolsköterskan

Uppmaning från skolsköterskan på grund av att många på skolan drabbats av magsjuka!

Just nu är många på skolan drabbade av magsjuka. När man haft magsjuka är det viktigt att vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen eller sista diarrén. Barnet ska också kunna äta och orka med dagens aktiviteter när det kommer tillbaks.

Prata med era barn hemma om vikten av att tvätta händerna med tvål efter varje toalettbesök och innan man äter, följ detta hemma så är det lättare för dem att göra likadant i skolan.

Hälsningar Kerstin Lundberg, skolsköterska, tel 072-530 94 51

Tack, men nej tack!

Närkes Kils skolas föräldraförening har sedan länge varit generösa och uppmuntrat personalen med gåvor vid terminssluten. Dessa är mycket väl genomtänkta, uppskattade och vi är mycket tacksamma.

Tack vare detta så tackar vi vänligen men bestämt nej till övriga gåvor som ofta har inköpts via insamling av pengar i klasserna. Ni besparas den huvudbryn och slipper organisationen kring detta. Föräldraföreningens gåvor räcker gott och väl för oss!

Tack!

Dela:

20 juni 2018 • 09.37

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola