Hyresförändringar på vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 april 2020 kommer hyran justeras på samtliga vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Det har tagits fram en grundmodell för hyressättning, för att det ska bli så rättvist som möjligt för alla hyresgäster.

Den 5 december 2019 beslutade Programnämnd Social välfärd att en grundmodell för hyressättning ska införas på samtliga vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun.

– Vi har tagit fram en grundmodell för hyressättning för att det ska bli så rättvist som möjligt för alla våra hyresgäster. Nu kommer hyran anpassas efter husets skick och lägenhetens standard. På flera av våra vård- och omsorgsboenden har hyran dessutom inte justerats sedan början av 2000-talet, säger Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd.

Den nya hyressättningen gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden med undantag för korttidsboenden.

Hyran justeras från och med 1 april 2020

Den nya grundmodellen för hyressättning innebär att hyran anpassas efter husets skick och lägenhetens standard. Den nya hyran kommer att fasas in genom en trappnings­regel. Det innebär en hyreshöjning om 700 kronor per månad och år, tills du som hyresgäst når den slutgiltiga hyran. Hyreshöjningen börjar gälla från och med 1 april 2020. Hyrorna i den nya modellen grundar sig på Örebrobostäders hyressättning.

Förtydligande, 31 januari 2020

Trappningsregeln gäller för hyresgäster som flyttat in före den 6 december 2019. De hyres­gäster som flyttat in efter 6 december får den slutgiltiga hyran från 1 april 2020.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du som har en låg pension kan ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till din pension. Läs mer på hos Pensionsmyndigheten.

Mer information

Uppdaterad information om hyresförändringarna på vård- och omsorgsboenden.

Läs mer om vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!