Konflikten med Vårdförbundet avblåst

Sveriges Kommuner och Regioner meddelade sent på eftermiddagen i fredags att ett nytt kollektivavtal (HÖK24) tecknats med Vårdförbundet klockan 16 samma dag. Konflikten blåstes därför av med omedelbar verkan.

Om avtalet

Det nya avtalet gäller för perioden 28 juni 2024–31 mars 2025 med löneutrymme i nivå med övriga kollektivavtal som tecknats under våren.

Läs mer om det nya avtalet med Vårdförbundet på SKR:s webbplats.

Vad sker nu?

Vårdförbundet återkallade med omedelbar verkan samtliga stridsåtgärder, vilket innebar att all verksamhet som omfattats av konflikten omgående kunde bedrivas som vanligt.

För Örebro kommun betyder det bland annat möjlighet att nyanställa, teckna nya anställningsavtal med redan anställda medarbetare som kompetensutvecklat sig under konflikten och större frihet att planera verksamheten med rätt bemanning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: