Digitalt event om rättvis energiomställning

Energisystemet behöver ställas om för att fasa ut fossila bränslen och uppnå klimatneutralitet. Hur det kan göras diskuterades under konferensen Transition Lab Forum, som arrangerades av Örebro kommun och Viable Cities i juni. Nu kan du se ett av eventen från konferensen på Youtube, där vi fördjupar oss i hur kommunen, tillsammans med andra aktörer, kan säkerställa en rättvis och hållbar energiomställning.

Scen med fyra personer och massor av publik framför.

Från vänster: Moderator Per Grankvist inledde dagen och hälsade välkomna tillsammans med Olga Kordas, programchef Viable Cities, Anna Ekström (C), ordförande Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, och Peter Larsson, kommundirektör Örebro kommun.

Se eventet på Youtube

Under konferensen Transition Lab Forum fördjupade vi oss i hur kommunen, tillsammans med andra aktörer, kan säkerställa en rättvis och hållbar energiomställning. För att skapa en resilient, säker och rättvis energiomställning behövs nya former av energiproduktion som kombinerar storskalig, centraliserad produktion med småskalig, decentraliserad produktion på nya sätt. Detta systemskifte innebär utmaningar och möjligheter. När vi fokuserar på att få på plats nya tekniska system och effektivisera energianvändningen behöver vi samtidigt ta hänsyn till hur det påverkar människors ekonomiska och sociala situationer och livsmiljöer.

Se eventet om rättvis energiomställning på Viable Cities Youtube-kanal.

Man med två filmkameror som står på stativ på golvet, i bakgrunden syns en scen med en person.

Nu kan du se ett av eventen från konferensen Transition Lab Forum som streamades live på Youtube.

Klimatneutrala städer 2030

Örebro kommun deltar sedan 2021 i Viable Cities nationella satsning Klimatneutrala städer 2030. Syftet är att snabba på klimatomställningen genom att främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Inom satsningen arbetar 23 svenska städer tillsammans med flera nationella myndigheter och Viable Cities – som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Varje år anordnas ett antal konferenser med namnet Transition Lab Forum inom ramen för satsningen Klimatneutral städer 2030. Syftet är att fördjupa sig i ett specifikt ämne, för gemensamt lärande och för att skapa en känsla av gemenskap, samarbete och inspiration som ger kraft att driva omställningsarbetet framåt. I juni var Örebro kommun, tillsammans med Viable Cities, värd för konferensen med temat Rättvis energiomställning.

Läs mer om Klimatneutrala Örebro 2030.

Läs mer om Klimatneutrala städer på Viable Cities webb.

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling – vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro. Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på orebro.se/varthallbaraorebro

Senast uppdaterad:
Publicerad: