Mat- och restavfallet minskade till 180 kg

Bra jobbat örebroare, nu är vi nära målet att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025! Vi har slängt 33 kg mindre mat- och restavfall per person sedan 2015.

En kvinna och en flicka slänger en soppåse och en kompostpåse utomhus i avfallskärlen.

Bra jobbat örebroare! År 2023 slängde vi 180 kg mat- och restavfall per person, det är en minskning på 33 kg sedan 2015.

33 kg mindre mat- och restavfall

2019 antog Örebro kommun Avfall Sveriges utmaning att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025, jämfört med 2015. För att nå målet behöver mat- och restavfallet minska från 213 kg per person (år 2015) till 160 kg per person och år. År 2023 slängde vi 180 kg mat- och restavfall per person, det är en minskning på 33 kg sedan 2015.

– Örebroarna har gjort ett mycket bra jobb med att minska sitt avfall. Våra plockanalyser där vi öppnar avfallspåsar och ser vad hushållen slänger bekräftar bilden av att vi slänger allt mindre mat- och restavfall. En orsak kan vara att lågkonjunkturen gjort att hushållen inte har så mycket matsvinn längre. Vi hoppas verkligen att detta beteende kommit för stanna, säger Ola Eklöf, enhetschef Kundservice avfall.

Se statistik om mat- och restavfall på Miljöbarometern.

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling – vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Läs mer om hur vi jobbar för att minska avfallet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: