Nu får Markaspåret ny belysning och spårbädd

Efter midsommar påbörjas arbetet med ny belysnings­anläggning och spårbädd i Markaspåret. Motions­spåret kommer att vara delvis avstängt under vissa perioder av arbetet, som beräknas vara helt klart under vintern 2024–2025

Den gamla belysnings­anläggningen i Markaspåret revs av säkerhets­skäl våren 2022.

– I väntan på ny belysning har spåret hållits öppet i befintligt skick, men nu ska det iordningställas med ny belysning och spårbädd, säger Elin Hals, planerare på Kultur- och fritids­förvaltningen, och fortsätter:

– Vi räknar med att det kommer att komma fram en del mark­föroreningar i och med arbetet, samt att några gamla stolphål ska saneras, säger planerare Elin Hals.

Med anledning av detta kommer motions­spåret att stängas av delvis under vissa perioder av arbetet, som beräknas vara helt klart under vintern 2024–2025.

Avstängt för din säkerhet – respektera avspärrningar!

Att spåret stängs av sker även utifrån ett säkerhets­perspektiv för att undvika personskador, då arbets­fordon kommer att befinna sig på motions­spåret. Det är alltså viktigt att alla som vistas i området respekterar de avspärrningar som finns på plats.

Här kan du läsa mer om Örebro kommuns motionsspår.

Senast uppdaterad:
Publicerad: