Örebro kommuns nya klimatstrategi – vi inför nya arbetssätt

Vi måste börja göra saker annorlunda mot hur det görs idag och vi måste alla jobba tillsammans – det är en del av budskapen som presenteras i kommunens nya klimatstrategi som antogs 11 juni.

Vi befinner oss i en mycket snabb klimatförändring. Läget är kritiskt och utsläppen måste minska kraftigt för att säkerställa en livskraftig och hållbar framtid för alla. Kommunen gör mycket för klimatet idag, men det är inte tillräckligt. Det krävs en större omställning av samhället för att lösa klimatutmaningarna – vi måste börja göra saker annorlunda mot hur det görs idag.

– Vi behöver tänka nytt, innovativt och gränsöverskridande. Genom klimatstrategins nya arbetssätt hoppas vi få mer verkstad och gemensam kraft för att ta större kliv framåt. När vi är många som bidrar med lösningar blir utmaningen inte lika svår, säger Lisa Falkenström, uppdragsledare för klimatstrategin, Örebro kommun.

Fokus på både spets och bredd i de nya arbetssätten

En stor förändring med den nya klimatstrategin är att införa nya arbetssätt, där vi behöver jobba med både spets och bredd. Klimatstrategin innehåller sex fokusområden där det finns arbetsgrupper som kommer jobba med spetsen. Det införs även gränsöverskridande arbetssätt för att hantera en helhetssyn på bredden.

– Vi har kommit långt med att minska utsläppen i Örebro kommun men det räcker inte. Vi behöver växla upp och därför inför vi nu klimatomställningsteam och förändrar arbetssätt inom klimatarbetet för att få mer verkstad i hela organisationen. Det är bråttom, säger Anna Ekström (C), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Dialog med fler aktörer

Örebro kommun och de kommunala bolagen kan göra mycket i klimatarbetet, men vi kommer inte att lösa utmaningarna på egen hand. Det finns en stor omställningskraft och erfarenheter hos en mängd aktörer att ta tillvara på i genomförandet av klimatstrategin.

– Vi kommer bjuda in invånare, näringsliv, civilsamhälle, akademi och andra offentliga aktörer att vara med i dialogen kring nästa steg i klimatarbetet. Deras synpunkter är viktiga när vi ska ta fram en aktivitetsplan utifrån de nya arbetssätten, säger Lisa Falkenström, uppdragsledare för klimatstrategin, Örebro kommun.

Ta del av klimatstrategin

Läs mer om hur Örebro kommun jobbar med klimatfrågor och ta del av kommunens klimatstrategi på orebro.se/klimat

Senast uppdaterad:
Publicerad: