Fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna

Årets resultat visar att 94 procent av avgångseleverna uppnår en gymnasieexamen. Elevernas upplevda trygghet och studiero är också fortsatt hög, vilket indikerar att Örebros kommunala gymnasieskolor fortsätter att erbjuda en trygg och lugn studiemiljö.

– Även om detta är preliminära resultat så ger detta en fingervisning om att vår fina trend håller i sig. Vi fortsätter att fokusera på en positiv studiemiljö och trivsel på skolan samt tidig upptäckt och åtgärd för de elever som riskerar att halka efter, säger Mokhtar Bennis, Gymnasie-och vuxenutbildningschef.

– Även jag är stolt över våra höga resultat. Det arbete som elever, lärare och rektorer gör i Örebros kommunala gymnasieskolor är beundransvärt. Jag önskar alla de som klarat sin examen ett stort lycka till i framtiden, med vidare studier eller i arbetslivet. Samtidigt är det viktigt att vi följer upp de elever som inte klarat gymnasieexamen, säger Maria Haglund (M), kommunalråd med ansvar för bl.a. gymnasiefrågor.

Andel avgångselever med gymnasieexamen*

Program

2021

2022

2023

2024

Nationella program, totalt

94%

94%

94%

94%

Högskoleförberedande program

95%

95%

95%

96%

Yrkesprogram

91%

92%

90%

89%

* Siffrorna är preliminära och bygger på de underlag som skolorna har lämnat till kommunen efter avslutat läsår. Slutgiltiga siffror kommer från Skolverket senare i höst.

Senast uppdaterad:
Publicerad: