Medborgarråd om klimatet: ”Det finns en vilja att förändra”

Hyr ut takyta för solceller, premiera återbruk och bygg pendlarparkeringar är tre av de tolv rekommendationer som lämnades över till politiker i Örebro kommun från helgens medborgarråd på Örebro universitet. ”Man borde växla upp detta. Politikerna får input från oss. Det är direkt demokrati”, säger Murat Alp, en av deltagarna.

Gruppbild på cirka 40 personer tagen högt uppifrån.

Medborgarrådet på Örebro universitet. Foto: Linda Harradine/Örebro universitet

Förslag till politiker

Medborgarrådet arrangerades av Örebro kommun och Örebro universitet den 25–26 maj. Ett 40-tal örebroare ingick i medborgarrådet och träffades för att ta fram 12 rekommendationer för ett klimatsmartare Örebro. Helgen avslutades med att rekommendationerna lämnades över till lokala politiker som fick kommentera de olika förslagen i en paneldebatt.

– Det finns en vilja att förändra. Vi hade behövt lite mer tid i gruppen och med experterna för att komma längre med hur men jag hoppas att politikerna tar med sig att alla ville förbättra klimatpolitiken och att det är en viktig fråga, säger Malin Green, en av deltagarna.

– Jag vill inte att de hör av sig och berättar vad de ska göra eller vad de har gjort. Jag vill se verkstad – resultat. Jag skulle vilja se att det finns en pendlarparkering helt plötsligt med cykelställ på. Eller en marknadsplats för att hyra solpaneler på någons tak. Det vore tokfränt. Men jag är inte så säker på att det kommer hända så mycket, säger Adam Gullberg, en av deltagarna.

– Jag tror att de kommer göra det enkla, men inte det som kostar. Kan man kombinera ekonomiskt intresse och klimatpolitik då är det enklare att genomföra. Men står de emot varandra kan effekten bli att politikerna backar, säger Murat Alp, en av deltagarna.

Anna Ekström (C), ordförande i Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, var en av politikerna som deltog:

– Vi tänker ganska lika: politiker och medborgarrådet. Vi fick bra tips och råd inom flera områden. Jag tar med mig att vi ska ställa höga krav inom upphandling för att nå våra klimatmål. Vi jobbar hårt med det men ibland krockar det ekonomiska med höga klimatmål. Jag är mån om att klimatmålen ibland får kosta och medborgarrådet var tydliga med att det ska vara vår högsta prio och vi måste öka takten, säger Anna Ekström.

Energi, byggnation, mobilitet och konsumtion

Deltagarna var indelade i fyra temagrupper: energi, byggnation, mobilitet och konsumtion. Fyra teman som stämmer överens med de prioriteringar som Örebro kommun har i sitt klimatomställningsarbete och som är stora utsläppsområden.

Utmaningen för rådet var dubbel. Dels måste de lära sig mer om områdena för att kunna ge bra rekommendationer, dels måste de förstå vad kommunen kan göra. Därför inleddes första dagen med information och varje grupp fick hjälp av två experter på området och en moderator.

– Vi ville att tröskeln för att vara med skulle vara låg. Deltagarna har haft tillgång till information på en hemsida men det fanns alltså inget krav på förberedelse, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap på Örebro universitet.

Prioriteringar

Andra dagen handlade om att göra prioriteringar och ta ställning till frågor om rättvisa kring omställningen. Rekommendationerna kan få positiva eller negativa konsekvenser för olika människor.

– I vår grupp var det ganska samstämmigt. Men vissa förslag fick inte lika många röster, säger Murat Alp, en av deltagarna.

– Det var samma hos oss. Vi var ganska överens men det var någon som ofta inte fick igenom hela sin vilja. Det blev punkter som försvann. Det var demokratiska beslut precis som det ska vara, säger Adam Gullberg, en av deltagarna.

– Det började spetsa till på slutet i vår grupp men då hann vi inte skruva på förslagen. Det var för lite tid kvar. Det gjorde att förslagen från vår grupp blev för tama, säger Malin Green, en av deltagarna.

Förslag om parkering

Varje grupp fick lägga fram tre förslag till omröstning. När hela medborgarrådet röstade på de olika rekommendationerna handlade det inte om att säga ja eller nej utan att mäta vilket stöd de har i medborgarrådet.

– Det ger politikerna, som tar emot rekommendationerna, en idé om hur starkt stödet är för de olika rekommendationerna, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap på Örebro universitet.

Den fråga som väckte mest debatt var frågan om parkering – att Örebro kommun ska se över arbetet med bilparkering och parkeringsavgifter. Förslaget innehöll en app som skulle synliggöra lediga parkeringsplatser i staden och ett system där parkeringsavgiften differentieras utifrån boende och tid.

Mer information

Läs en tidigare nyhet om medborgarrådet på orebro.se.

Läs nyheten om medborgarrådet på Örebro universitets webb.

Läs mer om forskningen om medborgarråd på Örebro universitets webb.

Klimatneutrala städer

Örebro kommun deltar i Viable Cities nationella initiativ ”Klimatneutrala städer 2030” sedan 2021. Medborgarrådet genomförs inom ramen för detta.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och som är inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I Sverige ingår 23 kommuner och sex myndigheter för närvarande i programmet. Syftet är att snabba på klimatomställningen genom att främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer.

Läs mer om kommunens arbete inom Klimatneutrala Örebro 2030.

Senast uppdaterad:
Publicerad: