Örebro kommun inför resursskolor till läsåret 2025/2026

Utifrån förändringar i skollagen beslutade Grundskolenämnden den 23 maj att Örebro kommun ska införa resursskolor, som ersätter nuvarande KSU-grupper.

Grundskolenämndens beslut är att Örebro kommuns nuvarande kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU), inklusive gruppen för rörelsehindrade elever (RH-gruppen), ska omvandlas till resursskolor. Målet är att starta resursskolor till läsåret 2025/2026.

– Möjligheten att införa resursskolor sker utifrån öppningar i skollagen som började tillämpas den 1 juli 2023 som ger nya förutsättningar för kommunala huvudmän. Det kommer bidra med ökad likvärdighet i urval och antagning av ansökningar för att eleverna ska få det stöd som de behöver. För de elever som idag går i KSU blir det ingen större förändring – de får behålla sin placering som övergår till en placering i resursskolor, förklarar förvaltningsdirektör Katarina Arkehag.

– Att KSU nu görs om till resursskolor är fördelaktigt för att öka rättssäkerheten och likvärdigheten för framtida antagningar. Att bytet från KSU till resursskola sker smidigt för nuvarande elever är en viktig aspekt. En ansökan om plats till resursskola för redan befintliga elever inom KSU skulle bara skapa oro och ovisshet för berörda elever och deras vårdnadshavare. Trygghet och stabilitet är nyckelord för dessa elever, säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd och rotelansvarig förskola och skola.

Efter beslutet fortsätter arbetet med att ta fram riktlinjer, interna rutiner och organisation för bedömningar och urval av ansökningar till resursskolor.

Senast uppdaterad:
Publicerad: