Vad innebär en eventuell blockad för Örebro kommun?

På måndag den 20 maj klockan 16 kan Örebro kommun bli en del av den konflikt som sedan tidigare berör bland annat Region Örebro Län.

Blockaden, som är initierad av Vårdförbundet, handlar om blockad för övertid, mertid och nyanställningar vilket betyder att verksamheten ska bedrivas som vanligt inom ramen för ordinarie arbetstid med redan anställd personal.

I kommunen omfattar varslet sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistfunktion inklusive skolsköterskor och enhetschef för Skolhälsa. Vidare ingår inom vård och omsorg enhetschefer, administrativa samordnare och boendesamordnare om dessa är medlemmar i vårdförbundet. Varslet omfattar inte förvaltningsdirektör, områdeschef och verksamhetschefer.

Verksamheter som berörs av varslet arbetar med beredskap för att förebygga verksamhetsstörningar och säkra att servicemottagare får den vård och omsorg de behöver.

Riktad information kommer att gå ut till direkt berörda och informationen om den eventuella blockaden och dess effekter kommer att hållas uppdaterad här på orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: