Den 1 april införs ny enhetlig parkering i Almby

Den 1 april ändras parkeringen i Almby. Det gör vi för att öka trafiksäkerhet och förbättra framkomlighet i området. Förändringen påverkar var du får, och inte får, stanna och parkera din bil. Se skyltning på plats.

Foto på parkerade bilar i bostadsområdet Almby.

Från den 1 april får du endast parkera på angivna sträckor i Almby.

Det är många som parkerar sin bil längs gatorna i bostadsområdet Almby. Så många att det skapar en ohållbar och otrygg trafiksituation. Olika gator har dessutom olika parkeringsregler, vilket försvårar städning och snöröjning. För att komma till rätta med problemen inför Örebro kommun ny enhetlig parkering i Almby från 1 april.

– Vi har fått in många synpunkter från boende och vårdnadshavare om att trafiksituationen i bostadsområdet och runt skolan inte fungerar. Vi har även fått synpunkter internt från medarbetare som har hand om gatorna på plats att de har problem med att utföra sitt arbete i området. Så arbetet med att ta fram en bättre parkeringslösning i Almby har haft hög prioriterat, och alla synpunkter har varit till stor hjälp, säger trafikhandläggare Gabriella Thorsén.

Målet med parkeringsregleringen som nu genomförs är att:

  • öka trafiksäkerheten och framkomligheten för boende och besökare i Almby
  • skapa en säkrare trafiksituation runt Almby skola, och en säkrare skolväg för barn som går och cyklar till skolan
  • underlätta för renhållning och underhåll av gatorna (sandupptagning, städning, snöröjning), genom en mer enhetlig utformning av parkeringen för hela området.

Vad innebär parkeringsregleringen för trafikanterna?

Regleringen av parkeringen i Almby påverkar var och när du får, och inte får, stanna och parkera. Följ skyltning på plats.

Parkering endast tillåten på angivna platser

Den stora förändringen från den 1 april, är att Almby blir ett så kallat parkeringsförbudsområde, det innebär att parkering endast är tillåten på angivna platser.

Sträckorna med tillåten parkering har två olika städtider, en för sommarhalvåret och en för vinterhalvåret. Under städtiderna råder parkeringsförbud. Vilken dag och tid det är parkeringsförbud för städning visas på en tilläggstavla. Olika gator har städtid olika veckodagar.

Utökat stannaförbud vid skolan

I dagsläget finns en sträcka med stannandeförbud på Rudbeckiusvägen kl. 7–17 vid Almby skola. Från 1 april utökas stannandeförbudet till att gälla hela Rudbeckiusvägen väster om Vallgatan. Det ökar framkomligheten för skolbussen och skapar en säkrare skolväg för barn som går och cyklar till skolan.

För vårdnadshavare innebär det att du inte kan stanna och släppa av ditt barn längs Rudbeckiusvägen. Istället kan du till exempel använda intilliggande Almbyvägen, Kyrkoherdegatan, Vallgatan eller Prostvägen för att lämna och hämta ditt barn vid skola.

Nya parkeringsplatser för parkering 15 minuter

Två nya sträckor för parkering 15 minuter skapas på Almbyvägen vid förskolorna.

Tidplan

Nya skyltar börjar sättas upp i området från den 25 mars.
Från och med den 1 april gäller ny enhetlig parkering i Almby

Efter 1 april - Här får du parkera

Se karta och detaljerad parkeringsinformation på orebro.se/parkeringalmby

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: