Fisktorget byggs om till en grönskande och levande mötesplats, arbetet samordnas med nödvändiga ledningsbyten

Nu är det klart att Fisktorget ska byggas om. Det lilla torget med ett av centrala Örebros bästa lägen ska få mer grönska, bredare å-promenad, fler sittplatser och möjligheter till evenemang. Ombyggnationen samordnas med nödvändiga ledningsbyten, som startar nu i mars. Först ut är Eon som byter fjärrvärmeledningar på Köpmangatan intill Fisktorget. Ombyggnationen av torgytan startar 2025.

Visionsskiss över Fisktorget efter ombyggnationen.

Visionsskiss. Så här kan Fisktorget komma att se ut efter ombyggnationen.

Örebro kommun har länge planerat för att bygga om Fisktorget till en grönskande och levande mötesplats i hjärtat av Örebro. Vi har bland annat genomfört en medborgardialog för att lyssna in önskemål från örebroare och berörda.

En levande mötesplats för alla åldrar

– Fisktorget, med sin historia som handelsplats och sitt toppläge, har stor potential att bli en inbjudande mötesplats för alla åldrar, säger Julia Hellström, landskapsarkitekt på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ombyggnationen av Fisktorget är en del i arbetet för ett attraktivare centrum. Målet är att ta bättre vara på platsen och den vackra vyn mot slottet och Svartån genom att skapa ett torg med mer grönska, ny belysning, fler umgängesytor, sittplatser och möjligheter till evenemang. Engelbrektsgatan, sträckan mellan Köpmangatan och Kungsgatan, kommer sommartid att fungera som gågata. Vintertid kommer den vara öppen för trafik.

Ombyggnationen samordnas med nödvändiga ledningsbyten

Innan ombyggnationen av torget startar, kommer samtliga ledningar i marken under torget (fjärrvärme, el, belysning och VA) att flyttas och bytas ut. Arbetet påverkar till viss del även närliggande Köpmangatan och Kungsgatan.

– Genom att samordna alla planerade ledningsarbeten, och genomföra dem nu, säkerställer vi att det nya torget inte behöver grävas upp för underhållsarbeten på länge. Vi kommer även att samordna framkomligheten i området under byggtiden för att underlätta för örebroarna, då både Örebro läns museum och Stora hotellet genomför större ombyggnationer under samma tidsperiod, säger projektledare Peter Natanaelsson på Teknik- och serviceförvaltningen.

Tidplan

  • Den 4 mars startar ledningsarbetena vid Fisktorget, först ut är Eon som byter fjärrvärmeledningar på Köpmangatan. Fordonstrafik kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, följ skyltning på plats.
  • Under mars genomför Örebro kommun geotekniska och arkeologiska undersökningar, resultatet av dessa undersökningar, främst den arkeologiska undersökningen, kan komma att påverka tidplanen.
  • I maj pausas arbetena för att ge plats för såväl uteserveringar som Open Art.
  • I oktober planeras ledningsarbetena att återupptas. Då är det bland annat Örebro kommun som byter ut och flyttar vatten- och avloppsledningar. Mer information om planerade arbeten kommer längre fram.
  • Hösten 2025 planeras ombyggnationen av själva torgytan att starta, och Fisktorget beräknas vara klart 2026.

Mer information

Läs mer om ombyggnationen av Fisktorget på orebro.se/fisktorget.

Senast uppdaterad:
Publicerad: