Skolinspektionen stänger Arenaskolan i Örebro

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Humanus Jobb Syd AB, som idag driver fristående skolan Arenaskolan i Örebro. Eleverna på den berörda skolan kommer att erbjudas en plats på någon av de kommunala skolorna, alternativt ges möjlighet att söka egen placering i enlighet med fritt skolval.

Skolinspektionens beslut att stänga Arenaskolan innebär att huvudmannen inte får driva skolan vidare. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. Beslutet gäller från och med 29 mars 2024.

När en skola tvingas stänga ska eleverna i stället erbjudas utbildning i en kommunal skola, alternativt ges möjlighet att göra eget skolval. Kommunen kommer kontakta berörda vårdnadshavare så snart det är möjligt för att informera om hur de ska gå till väga för att göra sitt skolval.

– Vi kommer att ta över ansvaret för de elever som idag går på Arenaskolan, efter att Skolinspektionen beslutat att stänga skolan. Ett arbete är redan påbörjat med hur vi ska lösa alla detaljer. Framför allt vad gäller skolplaceringen för de aktuella eleverna som väljer att söka plats på en kommunal skola, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör på Förskole- och grundskoleförvaltningen.

– Alla barn i Örebro kommun ska känna sig trygga i grundskolan. Vi ser nu över hur vi kan göra övergången så smidig som möjligt för både elever och vårdnadshavare. Vi kommer även att ha tät kontakt med vårdnadshavare så att de känner till de förändringar som kommer ske, säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd och rotelansvarig förskola och grundskola.

Har du frågor?

Vid frågor och kan du vända dig till kommunens Servicecenter:

Telefon: 019-21 10 00
Öppettider: måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10
Öppettider: måndag–fredag kl. 10–16

E-post: servicecenter@orebro.se
Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: