21 vuxna sökte hjälp för att lämna kriminaliteten

Örebro kommun bedriver ett omfattande brottsförebyggande arbete. En viktig del i arbetet är att stötta individer som vill lämna ett kriminellt liv. Under 2023 har Socialtjänsten kunnat möta 21 vuxna som vill bryta med det kriminella livet.

– Då det är vuxna, över 18 år, det handlar om så försvinner många självmant. Det är skillnaden mellan vuxna och unga som vill lämna kriminaliteten. De senare årens skjutningar har gjort att fler unga hör av sig till socialtjänsten. Det har dock inte påverkat hur många vuxna som hör av sig. Vi tycker att vi är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra, säger Monika Berg, enhetschef på socialtjänsten.

Stor vinst att lämna det kriminella livet

Det är få personer som räknas som regelrätta avhoppare. En avhoppare är en person som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja det. Det innebär att samhället bekostar insatser som till exempel boende, stöd och skydd.

I Örebro kommun har ett 20-tal personer definierats som avhoppare sedan 2019. Det är polisen som avgör om en person räknas som avhoppare eller om det ”bara” handlar om att lämna en kriminell livsstil. Även om antalet avhoppare är få så innebär det stora vinster för både individen och samhället.

Socialtjänsten arbetar med alla som vill lämna det kriminella livet, inte bara avhoppare enligt polisens definition.

21 ansökte om hjälp för att lämna kriminaliteten

År 2022 började kommunen arbeta enligt GVI-strategin (Gruppvåldsintervention). Att erbjuda insatser inom enbart kriminalitet är nytt för Örebro kommun. Oftast handlar det om andra insatser som hjälp med missbruksproblematik, där kriminaliteten kan ha blivit ett sätt att finansiera missbruket.

– Kommunen har jobbat med vuxna som vill lämna kriminalitet, även innan vi började med GVI-arbetet. Det har dock möjliggjort att nå en större grupp personer i kriminalitet som inte skulle ha sökt till oss annars, säger Johanna Sollerman, brottsförebyggande strateg.

Örebro kommunen bedriver ett omfattande brottsförebyggande arbete där socialtjänsten har en viktig roll genom att stötta individer som vill lämna ett kriminellt liv.

Under 2023 har socialtjänsten kunnat möta 21 vuxna som vill bryta med det kriminella livet. Det handlar om en kriminell livsstil i stort, inte bara gängkriminalitet.

– Målgruppen har behov och förutsättningar som vi får ta hänsyn till och därmed skapa nya typer av insatser för att möta dem. Dessa individer har behov av alltifrån en kuratorskontakt på hemmaplan till flytt till annan ort med målet att etablera sig där. Insatser som behöver utvecklas på hemmaplan är boendealternativ med stöd samt behandling med fokus på kriminalitet till exempel, säger Monika Berg, enhetschef på socialtjänsten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: