Vad tycker du om Örebro kommuns digitala service?

Vi genomför just nu en undersökning om Örebro kommuns digitala service och bjuder in alla örebroare att svara. Så passa på att berätta vad just du tycker!

Om du har frågor till Örebro kommun kan du vända dig till vårt Servicecenter, gå in på vår webbplats orebro.se eller kontakta oss via våra sociala medier. Men hur tycker du att det fungerar? Behöver vi förbättra något i vår service och de sätt du kan kontakta oss? Finns det någon digital kanal som du brukar använda i kontakt med andra myndigheter och organisationer, men som vi på Örebro kommun saknar?

Det och mycket annat frågar vi om i den undersökning som Örebro kommun just nu genomför. Alla örebroare är välkomna att svara på enkäten och svaren är helt anonyma. Resultatet av enkäten kommer att ligga till grund för vår framtida utveckling av den digitala servicen.

Svara senast 6 mars

Din medverkan i enkäten är helt anonym. Svaren kommer att sammanställas och presenteras på orebro.se när undersökningen är genomförd och analyserad.

Vi behöver dina svar senast 6 mars 2024.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Senast uppdaterad:
Publicerad: