Fortsatt stabil ekonomi i Örebro kommun

2023 års resultat för Örebro kommun visar preliminärt på ett överskott om 570 miljoner kronor. Det framgår av bokslutskommunikén.

– Att uppnå ett överskott inom finansverksamheten är inte bara positivt, det är en viktig förutsättning för vår ambition att bygga en hållbar framtid. Alla i vår kommun har rätt till utbildning av hög kvalitet och en robust infrastruktur. Det här ger oss möjlighet att ta ansvar för de utmaningar som väntar, säger John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Den främsta anledningen till att resultatet överstiger budgeterad nivå är ett högre resultat inom finansverksamheten med 299 miljoner kronor. Dessutom blev skatteintäkter och generella statsbidrag 184 miljoner kronor högre än budgeterat.

Verksamhetens resultat landar på 91 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att det finansiella målet på 1 procent inte nås. Nettokostnadsökningen sedan föregående år är 10,7 procent, eller 1 018 miljoner kronor. Till exempel har kostnaderna ökat för lokaler, personal, livsmedel, transporter, ombyggnationer och köp av vårdplatser.

Den i särklass största förändringen mellan åren är ökade pensionskostnader. Kostnaden för nytt pensionsavtal och värdesäkring av pensionerna orsakade av en högre inflation landade på 251 miljoner kronor.

– Överskottet om 570 miljoner kronor innebär att vi stärker ekonomin, men det finns utmaningar med bland annat underskott inom vissa verksamheter. Utmaningarna som finns framåt kräver att vi har en ekonomi i balans i våra verksamheter, säger Peter Larsson, kommundirektör Örebro kommun.

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall i Örebro kommun. Uppföljning och analys av Övergripande strategier med budget för 2023 (ÖSB) kommer att utvecklas mer i Örebro kommuns årsredovisning. Den behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i april.

Bokslutskommuniké 2023 Pdf, 446.7 kB..

Senast uppdaterad:
Publicerad: