Nu öppnar Örebro byggretur!

Har du överblivet byggmaterial som du vill lämna in? Eller behöver du material till din renovering? Nu på torsdag 23 november öppnar Örebro byggretur. Det är en cirkulär bygghandel som vänder sig till alla som vill köpa återbrukat byggmaterial, både privatpersoner och företag.

– Det som skiljer en återbruksbygghandel från en vanlig bygghandel är att vi endast kan erbjuda det som lämnas in till Örebro byggretur, vilket också gör att sortimentet varierar över tid, säger Lars Nährström, butikschef för Örebro byggretur. Vi tar emot allt material som är byggrelaterat och går att återanvända. Men material som kan innehålla, eller bära spår av, farliga ämnen kan vi inte ta emot.

Det går att lämna nästan allt byggmaterial, som dörrar, fönster, spisar och andra vitvaror. Men även takpannor, reglar i väggar och tak, spont, isolering, skivmaterial, lister, brädor och så vidare. Materialen som Örebro byggretur tar emot besiktigas, klassificeras och fräschas upp.

Minska byggavfallet

Örebro kommun är huvudman för Örebro byggretur och målet för verksamheten är att minska mängden byggavfall. Örebro byggretur har inte något vinstsyfte, allt eventuellt överskott används för att utveckla verksamhet och service.

Det slängs lite mer än ett ton byggavfall per person under ett år, så det motsvarar 157 000 ton byggavfall bara i Örebro kommun. Av det är cirka 40 000 ton möjligt att återbruka i en annan fastighet eller i en annan funktion. Men för att det ska gå att återbruka byggmaterialet måste det först finnas någonstans att lämna, lagra och hantera sådant material. Därför tog Örebro kommuns Avfallsavdelning tillsammans med fastighetsbolagen ÖBO, Örebroporten och Futurum fram ett gemensamt förslag och finansiering för att skapa en butik för återbrukat byggmaterial. Nu är det klart och Örebro byggretur invigs på onsdag 22 november! Dagen efter, torsdag 23 november, öppnas butiken för försäljning.

Miljövinst

Genom att återbruka bidrar du till en stor miljövinst både i form av minskat behov av värdefulla råmaterial, minskade koldioxidutsläpp och minskad mängd byggavfall.

– Örebro byggretur tar hand om demonterat material som oftast annars skulle ha blivit byggavfall men som nu kan få ett nytt liv, vilket är ett utmärkt sätt att bidra till att spara på jordens resurser. Genom att förlänga livslängden på en produkt minskas behovet av nya råvaror som annars skulle ha behövts för att tillverka nya produkter, säger Lars Nährström.

För att öka möjligheten att utveckla återbruket inom hela bygg- och fastighetsbranschen är det även möjligt för företag och organisationer att bli partner till Örebro byggretur. Därmed kan de stödja utvecklingen av ett cirkulärt byggåterbruk, samt själva kunna lämna återbrukbart material till butiken.

Läs mer om hur ditt företag eller organisation blir partner på orebro.se/byggretur

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling – vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete på orebro.se/varthallbaraorebro

Hur lämnar jag material till Örebro byggretur?

Vi tar emot material för återbruk vid butiken efter överenskommelse. Kontakta oss om du vill lämna överblivet byggmaterial: 019 21 60 61 eller byggretur@orebro.se.

Vi har mottagning av material på vardagar kl. 8-11 eller efter överenskommelse.
Hämtning kan beställas.

Butiken ligger i Boglundsängen på Argongatan 33, 703 74 Örebro.
Butikens öppettider är tisdag–torsdag kl. 14-19.

Läs mer om Örebro byggretur på orebro.se/byggretur

Senast uppdaterad:
Publicerad: