Nu är Karlslunds nya stallbyggnad invigd

Under fredagen 10 november invigdes den nya stallbyggnaden i Karlslund. Den nya byggnaden är en del av hela Karlslundsområdets utveckling och ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten och ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.

Den nya stallbyggnaden i Karlslund.

Karlslunds nya stallbyggnad, Rian, består av två våningar. Bottenplan är hästarnas hem och rymmer 34 fullstora boxar samt förråd. På ovanvåningen finns en kafeteria, teorisalar, kontor och nya omklädningsrum. Hästarna flyttade in i det nya stallet i oktober, men nu är hela byggnaden färdig och har invigts tillsammans med Örebro Fältrittklubb.

– Jag är glad att vi i Örebro gjort den här satsningen. Målet har hela tiden varit en förbättrad arbetsmiljö för barn- och unga, alla som jobbar i stallet men också för hästarna. Det har blivit riktig bra! Det är också en viktig satsning då den bidrar till en mer jämställd resursfördelning inom idrotten, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

– Det känns fantastiskt att vara i mål med ett projekt som vi hållit på med under så lång tid. Det nya stallet betyder att vi kan hålla den kvaliteten i föreningen som vi önskar och vill. Vi vill kunna erbjuda en bra arbetsmiljö för elever, hästar och personal. Med de här förbättringarna och investeringen så kan vi göra det! säger Lotta Hillbom, verksamhetschef Örebro Fältrittklubb.

– Det känns jättekul att det nya stallet nu står färdigt. Det var den första av fyra etapper, eftersom vi gör flera åtgärder på den befintliga ridanläggningen också. Vi räknar med att vara helt klara med byggnationerna som rör ridanläggningen under sommaren 2024, berättar John Andersson, planerare, Kultur- och fritidsförvaltningen.

En del av Karlslundsområdets utveckling

Arbetet med det nya stallet och att förbättra befintlig ridanläggning är en del av hela Karlslundsområdets utveckling, som ska bli ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Läs mer om Karlslundsområdet utveckling på orebro.se/karlslundsomradet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: