Enkätundersökning om lärplattformar inom utbildningsområdet

Hur är en bra lärplattform? Säker såklart, och lättanvänd. Men mer då? Vad vill elever, vårdnadshavare, pedagoger och rektorer ha? För att ta reda på det genomför vi just nu en enkätundersökning.

Under hösten genomför Örebro kommun en undersökning för att ta reda på hur vi ska arbeta med lärplattformar i framtiden. En lärplattform är en digital plats för lärande och kommunikation som används av förskolor, skolor och vuxenutbildning i Örebro kommun. Idag har vi tre olika lärplattformar inom utbildningsområdet, Unikum för förskola, It´s learning för grundskola och gymnasieskola och Fronter för vuxenutbildning.

Enkät till elever och vårdnadshavare i november

Nu genomför vi en enkätundersökning där ett urval av elever, vårdnadshavare, pedagoger och rektorer får möjlighet tycka till och berätta om just sina behov av en lärplattform.

Målet med undersökningen är att ta reda på hur vi kan arbeta mer användarvänligt och säkert med lärplattformar framåt, och att elever, personal och vårdnadshavare med barn i olika åldrar ska kunna logga in och hitta det de söker på ett enkelt sätt.

Vi skickat ut mejl med enkäten till cirka 10 000 elever och 9 000 vårdnadshavare. Svaren från enkäten kommer vi sammanställa och resultatet kommer bidra till att hitta bästa lösningen för vår framtida lärplattform.

Har du fått enkäten? Ta dig gärna tid att svara. Dina svar hjälper oss att bli bättre!

Senast uppdaterad:
Publicerad: