Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toastolen

Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toastolen. Ställ en papperskorg i badrummet och släng övrigt skräp där. Lämna överblivna läkemedel till apotek och farligt avfall på återvinningscentral. Tack för din hjälp!

Den 19 november går Världstoalettdagen, en årligen återkommande FN-dag, av stapeln.

I världen saknar 3,5 miljarder människor tillgång till en ordentlig toalett. Av dem tvingas 419 miljoner människor att uträtta sina behov utomhus. Detta samtidigt som många, med såväl toastol som bra avloppssystem och avloppsrening, spolar ner fel saker. Varje vecka får vi ta hand om och frakta bort 4 ton nerspolade saker som inte hör hemma på avloppsreningsverket.

– Medan toalettpappret är tillverkat för att lösa upp sig i vatten, så är våtservetter, hushållspapper och liknande tillverkat för att dra åt sig vätska, förklarar Linnea Gustafsson, miljöingenjör på avloppsreningsverket. När det spolas ner i toastolen bildas klumpar som orsakar stopp i avloppsledningar och pumpstationer. Det kan i sin tur leda till översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen.

Ställ en papperskorg i badrummet

Våtservetter, tamponger, snus och hushållspapper är några saker som felaktigt spolas ner i toastolen. En enkel insats som gör stor skillnad är att ställa en papperskorg i badrummet och slänga övrigt avfall där i stället.

– Tänk på att överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek, påminner Linnea Gustafsson, miljöingenjör på avloppsreningsverket. Nagellacksförpackningar, färgrester och annat farligt avfall ska lämnas in på återvinningscentral. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper.

Sök på orebro.se/atervinningsguiden om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall.

Tre kom ihåg för vården och barnomsorgen

  1. Inom vård och omsorg samt på förskolor får många hjälp med toalettbesök och tvättning. Då används ofta tvättlappar, våtservetter och liknande.
  2. Skyddsutrustning som exempelvis munskydd och plasthandskar används dagligen inom vården.
  3. Överblivna läkemedel tas om hand inom vården.

Ovanstående ska sorteras som restavfall och kastas i papperskorgen, förutom överblivna läkemedel som lämnas in på apotek. Hjälp till att öka kunskapen på din arbetsplats genom att informera om detta. Tack för din hjälp!

orebro.se/vattentips finns även råd kring användning av vatten i vardagen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: