Var med och öva din beredskap

Det är viktigt att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vet du vad du ska göra om vatten, el eller mobilnätet slås ut i flera timmar eller dagar?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Det är också viktigt att hjälpa varandra i en kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samband med årets Beredskapsvecka tagit fram ett övningsmaterial där du, på egen hand eller med andra, kan reflektera kring hur förberedd du är inför en kris. Här hittar du övningsmaterialet "Sju dagar - öva för att klara en vecka i kris eller krig".

25 september - 1 oktober pågår Beredskapsveckan, som är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som anordnar veckan i samarbete med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Senast uppdaterad:
Publicerad: