Örebro kommun kartlägger kulturmiljöer i Örebro kommun

Under hösten 2023 sker en kartläggning av kulturmiljöer i Örebro kommun. Syftet är att identifiera och dokumentera byggnader och platser som är typiska, unika och kännetecknade för kommunens bebyggelse och kulturvärden.

Örebro kommun arbetar med en kulturmiljöstrategi som ska ge riktningen för kulturmiljöarbetet i kommunen. Ett led i detta är att ta fram en kulturmiljöprofil som ska beskriva vår kommuns historiska utveckling och identifiera byggnader och miljöer med kulturvärden. Kulturmiljöprofilen ska även sammanfatta karaktärerna i vår kommun genom att peka ut det som är typiskt, unik och kännetecknade för kommunens bebyggelse och kulturvärden.

Arbetet kommer att genomföras av en byggnadsantikvarie från Stiftelsen Kulturmiljövård som på plats kommer att inventera bebyggelse genom fotografering och insamlande av information. Uppdraget omfattar hela kommunen och besök sker på landsbygden, i de mindre tätorterna och i Örebro.

Kulturmiljöinventeringen sker i samarbete mellan Miljö- och stadsbyggnads­förvaltningen Örebro kommun och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Senast uppdaterad:
Publicerad: