Afrikansk svinpest i grannlänet – vi följer utvecklingen

Förra veckan konstaterades de första fallen av afrikansk svinpest hos vildsvin i skogarna i vårt grannlän, Västmanlands län. Efter det har fler vildsvin hittats smittade, och ett stort område har spärrats av för att minimera risk för spridning.

Det är ett allvarligt läge och även om det inte upptäckts någon smitta bland djur i Örebro kommun, eller Örebro län, behöver vi vara beredda om det skulle spridas till våra trakter. Vi följer därför utvecklingen noga och har tät kontakt med länsstyrelsen i vårt län, som i sin tur har kontakt med den ansvariga myndigheten Jordbruksverket och med andra länsstyrelser.

Vi vill också påminna alla örebroare, som planerar besök till eller är på besök i de områden där skogarna nu är avspärrade, att följa de restriktioner som Jordbruksverket har satt upp. Det är också viktigt att ta reda på vad som gäller. Enklast är att följa den information som Länsstyrelsen i Örebro har lagt upp. Där finns också länkar till Jordbruksverkets och Sveriges Veterinär­medicinska anstalt, där du kan läsa mer om sjukdomen med mera.

Afrikansk svinpest på vildsvin i grannlän, Länsstyrelsen Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad: