Beredskap inför helgens regn

I helgen väntas mycket regn dra in igen över Örebro län och även Örebro kan få stora mängder.

Ett kraftigt skyfall med stora mängder vatten under kort tid kan leda till nya översvämningar, särskilt eftersom marken är så mättad. Örebro kommun fortsätter följa händelseutvecklingen noga i samarbete med berörda myndigheter, bland annat Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och SMHI.

– Vattnet har under veckan sjunkit undan mycket både i Svartån och de mindre vattendragen, genom reglering har sjöarna uppströms också sänkts och har större marginaler nu, säger Jenny Johrin, verksamhetschef på Vatten och avlopp. Läget är stabilt både på ledningsnätet och på våra verk. Vi har större marginaler än vid förra skyfallet och är förberedda om läget skulle ändras. Arbetet fortsätter med att bevaka flöden och inspektera och rensa galler från material vattnet kan fört med sig. Vi fortsätter samtidigt för fullt att jobba med konsekvenserna av översvämningarna förra veckan och återkopplar till de fastighetsägare som har hört av sig så fort vi kan.

Mer information

Läs om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för en översvämning innan det händer och vad du kan göra om översvämningen är ett faktum på sidan Felanmälan och vattenskador.

Se aktuella vädervarningar på SMHI:s webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: