Krisarbete med anledning av den allvarliga händelsen på Engelbrektsskolan

Vid lunch idag inträffade en allvarlig händelse på Engelbrektsskolan. Polis och ambulans var snabbt på plats. En del elever och lärare inrymdes, d.v.s. fick gå in i sina klassrum, medan andra elever gick till Skytteparken, som är skolans utrymningsplats, tillsammans med personal.

Under eftermiddagen slussar polisen ut skolans alla elever klassvis och eleverna går till Skytteparken. När eleverna har kommit till Skytteparken kan de gå hem. De vårdnadshavare som vill hämta sitt barn ska göra det vid Skytteparken. I parken finns Örebro kommuns krisstöd och fältassistenter för de som vill prata med någon om det som har hänt.

– Från klockan 17.30 idag öppnar vi en lokal på Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, för krisstöd till de vårdnadshavare och elever som vill prata om det som har inträffat, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör på Förskole- och grundskoleförvaltningen. Vårdnadshavarna har fått information om var det är, och vi kommer att ha öppet hela kvällen där. Vi har även ordnat krisstöd för medarbetare på skolan, för att ge dem stöd i vad de upplevt och hur de hanterat situationen.

Skolan har vanlig skoldag imorgon och eleverna möts då upp av sina lärare, som då har haft ett morgonmöte med skolledningen. Skolan har beredskap för att möta de elever som är oroliga även imorgon, dels genom att pedagogerna lyssnar in de frågor som finns, dels genom elevhälsoteamet som har stärkt upp med mer personal.

– Skolan följde sina rutiner för allvarliga händelser, och vi startade förvaltningens krisgrupp direkt, för att ge skolan stöd, säger Katarina Arkehag. Arbetet kommer pågå hela kvällen, och fortsätta även kommande dagar för att möta den oro och de frågor som finns. Vi har också nära kontakter med polisen, som ansvarar för att utreda det som har hänt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: