Vad tycker du om stråket Rinkaby-Glanshammar-Lillkyrka?

Välkommen att träffa oss på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Glanshammar 30 maj. Vi vill ha dina synpunkter om hur vi kan utveckla stråket Rinkaby-Glanshammar-Lillkyrka på bästa sätt. Du kan även lämna dina synpunkter i enkäten här i nyheten.

Dina synpunkter är viktiga

Vi vill samla in kunskaper, erfarenheter och synpunkter på vad du tycker om stråket Rinkaby-Glanshammar-Lillkyrka. Syftet är att få fördjupad kunskap om områdenas värden inför framtida utveckling. Mellan 22 maj–16 juni kan du svara på enkäten och vara med och tycka till om utvecklingen. Enkäten är öppen för alla och tar bara några minuter att svara på.

Träffa oss i Glanshammar

Den 30 maj har du även möjlighet att träffa representanter från kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning i Glanshammar. De tar emot synpunkter på plats, du kan svara på enkäten och ställa frågor.

Plats: Utanför ICA glansen, Glanshammar

Tid: 30 maj kl. 10–12 och kl. 15–18

Informationen som samlas in genom enkäten och vid den fysiska träffen kommer att användas som underlag inför politiska beslut om områdenas utveckling. Informationen kommer också att sammanställas och publiceras på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad:
Publicerad: