Örebro kommuns servicecenter tilldelas Kvalitetspriset

Fredagen den 5 maj delades Örebro kommuns kvalitetspris för 2022 ut. Vinnarna är Servicecenter – verksamheten som är en gemensam ingång till kommunen för medborgare och företag.

Priset delades ut av kommundirektör Peter Larsson vid Örebro kommuns Chefsforum i Konserthuset.

Prisutdelare och två pristagare med blommor och diplom

Inger Jidenius och Astrid Jansson, enhetschefer Servicecenter, tar emot Kvalitetspriset 2022 av prisutdelare Peter Larsson, kommundirektör.

Motivering

”Mötet med invånaren är centralt i vinnarens uppdrag. För att åstadkomma en högre och mer jämn servicenivå har medarbetare och chefer, med befintliga resurser, tillsammans genomdrivit ett större förändringsarbete.

Delaktighet och lärande har varit viktigt när man satsat på kompetensbreddning och utvecklat nya arbetssätt. Ett starkt engagemang har resulterat i högre kvalitet och mer effektiva flöden, ökat stöd för användning av digitala tjänster och synliggörande av teckenspråk i en trygg miljö.

Vinnarna får priset för ett systematiskt och hållbart kvalitetsarbete, till nytta för kommunens invånare!”

Utveckling för att möta medborgarnas behov

Enhetscheferna Astrid Jansson och Inger Jidenius tog emot priset, som de delar med samtliga medarbetare på Servicecenter.

– Det har varit en utmaning för oss att göra en sådan här stor förändring och samtidigt behålla en god service med nöjda medborgare. Det kräver både planering, uthållighet och mod av oss alla, säger Astrid Jansson.

– Vi är jätteglada och stolta för priset, fortsätter Inger Jidenius. Det är en bekräftelse på att Servicecenter jobbar åt rätt håll och att kommunvägledarnas och arbetsledarnas arbetsinsatser, som har varit avgörande för att lyckas, också har gett resultat. Det ger oss också en extra sporre att fortsätta utvecklingsarbetet. Eftersom vi lever i en snabbt föränderlig värld och medborgarnas behov och förväntningar på service förändras med den, behöver vi se till att ligga steget före för att möta upp det.

Film om kvalitetspristagarna

Här berättar Inger Jidenius och Astrid Jansson om Servicecenters prisade utvecklingsarbete, där de bland annat ändrat sitt arbetssätt i besökslokalen, gjort en stor kompetensbreddning inom telefonin och utvecklat de teckenspråkiga tjänsterna till medborgarna.

Du kan välja att se filmen med undertext.

Om priset

Syftet med kvalitetspriset är att uppmärksamma en verksamhet som med systematisk utveckling förbättrar sin service till kommunens invånare. Priset kan sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med. Vinnaren får statyetten "Nya steg" av konstnär Göran Hägg samt 100 000 kronor att använda för fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning.

Mer om Kvalitetspriset på orebro.se/kvalitetspriset.

Mer om Servicecenter på orebro.se/servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: