Fler mentorer till ukrainska flyktingar behövs

Örebro kommun driver i samarbete med Örebro rödakorskrets ett mentorprogram för personer som flytt från Ukraina. Nu behövs fler mentorer för att alla som behöver en mentor ska få det.

Att vara mentor för en ukrainsk flykting eller en ukrainsk flyktingfamilj innebär att vara en trygg person att vända sig till. Det handlar till exempel om att man som flykting ska ha någon att ha en vardaglig relation till eller träna på det svenska språket med.

Uppdraget är främst av social karaktär och myndighetsrelaterade frågor hänvisas till kommunens flyktingguide.

– Att vara mentor är främst en social insats som Örebro kommun och Örebro rödakorskrets utvecklat tillsammans. Mentorskapet kan vara en viktig eller till och med avgörande del i integrationen, förståelsen för det svenska samhället och kanske även för en eventuell framtid i Sverige, säger Marie Magnusson, flyktingguide, Örebro kommun.

Ungefär 100 ukrainare är i behov av en mentor och i dagsläget finns endast 25 mentorer.

– Behovet av en mentor är stort hos många personer som flytt från kriget i Ukraina. Det kan vara svårt när man som ny i Sverige ska navigera i det svenska samhället. Det kan då vara viktigt att man har någon att fråga om vardagliga saker eller träna sin svenska med, säger Stefan Ask, biträdande förvaltningsdirektör, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, Örebro kommun.

Så blir du mentor

Du anmäler ditt intresse för att bli mentor genom att kontakta kommunens flyktingguide Marie Magnusson på e-post marie.magnusson@orebro.se eller på telefon via Servicecenter 019‑21 10 00.

För att bli mentor behöver du först genomgå en urvalsintervju och lämna utdrag ur belastningsregistret som du beställer kostnadsfritt på Polismyndighetens webbplats.

Du ska även genomgå tre entimmes webbutbildningar för Röda Korset. Du gör utbildningarna hemifrån och får tillgång till dem när du anmält intresse för att bli mentor.

Mer information

Läs mer om hur du kan hjälpa flyktingar från Ukraina.

Senast uppdaterad:
Publicerad: