Nu inleds nästa steg längs Rudbecksgatan: ”Tack till alla som väljer en annan väg” 

Nu börjar nästa steg i arbetet längs Rudbecksgatan, då gatorna vid Behrn Arena ska anpassas för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Vi uppmanar dig som kan att gå, cykla eller välja en annan väg, om du endast ska passera genom Örebro.

Karta över avstängt område och öppen körbana mellan Kungsgatan och Engelbrektsgatan samt tillfällig hållplats för kollektivtrafiken vid Behrn Arena.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Måndag 3 april börjar nästa steg i arbetet längs Rudbecksgatan, men redan nu sker förberedelser med omledning och avstängning.

– När vi nu inleder nästa steg i arbetet längs Rudbecksgatan blir det ännu viktigare att alla som kan går, cyklar eller väljer en annan väg, om de måste ta bilen och endast ska passera genom stan. Vi ser redan att många lyssnar på vår uppmaning och det är vi väldigt tacksamma för, säger projektledare Tafan Farhad.

Mellan Rådmansgatan och Engelbrektsgatan stängs den södra sidan av för trafik, alltså det körfält som går mot Örebro universitet. På den norra sidan kommer ett körfält i varje riktning vara öppet för trafik. Redan denna vecka började arbetet med att riva refuger i korsningen vid Behrn Arena för att skapa ytor där trafiken kan ledas om under byggtiden.

– I korsningen vid Behrn Arena kommer särskilda trafikregler att gälla - det blir inte möjligt att svänga vänster för att trafiken ska flyta på när vi endast har ett körfält öppet i varje riktning, säger projektledare Tafan Farhad och fortsätter:

– Gående och cyklister kan ta sig fram längs hela Rudbecksgatan. Vi kommer att skapa en tillfällig gång- och cykelbana mellan Rådmansgatan och öster om Behrn Arena. Eftersom vi behöver stänga av busshållplatsen vid Behrn Arena sätter vi även upp en tillfällig hållplats cirka 50 meter österut.

Gatorna vid Behrn Arena anpassas för snabbussar

Två av körfälten vid Behrn Arena byggs om till busskörfält och hållplatserna placeras i mitten av gatan, för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar. Samtidigt görs arbete för att förbättra belysningen och E.ON gör underhåll på befintliga elkablar.

– Arbetet är en fortsättning på det arbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan. Längs den sträckan kan vi redan se snabbare restider för bussen och ett ökat resande. Det beror på att bussarna inte längre fastnar i köer och trafikkorsningar, säger Henrik Emilsson, projektledare för snabbussarna.

Sedan i maj 2022 har flera trafiksignaler i Örebro utrustats med signalprioritet som är ett nytt system i Örebro.

– Signalprioritering innebär att bussen prioriteras vid trafikljusen. Förutom snabbussarna gynnar det också alla de regionala bussar som trafikerar sträckan och de bilar som kör i samma riktning som bussen. Systemet fungerar redan väldigt bra tillsammans med de nya busskörfälten på Rudbecksgatan, förklarar Henrik Emilsson.

Arbetet med att säkra vattenförsörjningen fortsätter

Parallellt fortsätter arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar mellan Rådmansgatan och Kungsgatan, där norra sidan sedan i mitten av februari är avstängd för trafik. Just nu pågår arbete med att gräva upp och byta vattenledningar i området intill korsningen vid Trädgårdsgatan.

– Vi har redan bytt vattenledningar på den norra sidan mellan Manillagatan och Rådmansgatan. Det som är kvar på den sträckan är att gräva upp och byta serviser, säger projektledare Joakim Olsson och fortsätter:

– Under nästa vecka byter vi avloppsledningar på den norra sidan mellan Manillagatan och Mogatan. För båda arbetena använder vi schaktfria metoder som innebär att vi inte behöver gräva upp hela ledningen.

Ett körfält åt varje håll kommer att vara öppet längs Rudbecksgatan under hela byggtiden för att boende, kunder till butiker och restauranger, leveranser och kommunal service ska kunna ta sig fram. Hela arbetet längs Rudbecksgatan inleddes i mitten av februari och beräknas pågå fram till vintern 2023.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: