Landsbygdsnytt blir digital – nytt nummer ute

Landsbygdsnytt är tidningen från kommunen som berör landsbygderna i Örebro kommun. Från och med i år är tidningen enbart digital och nytt nummer finns nu att läsa på orebro.se där även en prenumerationsfunktion finns.

Under fem år har tidningen Landsbygdsnytt skickats ut till boende och företagare på landsbygden, men kommer från och med i år bara ut digitalt.

Syftet med tidningen är att vara en kanal för information från kommunen som berör landsbygden och den publiceras fyra gånger per år. Tidningen är också ett sätt att informera om kommunens strategiska arbete med landsbygdsfrågor, upplysa om tillgängliga bidrag för utveckling samt lyfta inspirerande berättelser från våra landsbygder.

Här kan du läsa det senaste numret och prenumerera på tidningen: orebro.se/landsbygdsutveckling

Enklare att bo, verka och leva på landsbygden

Idag bor ca 30 000 av kommunens invånare på landsbygden. I våra övergripande mål ska det finnas förutsättningar och vara enklare att bo, verka och leva på landsbygden, i livets alla skeden och en gemensam riktning för landsbygdsfrågorna finns vårt Landsbygdsprogram

Landsbygdsfrågorna har tidigare hanterats samlat i Landsbygdsnämnden. I och med den nya nämndorganisationen som trädde i kraft 12 januari 2023 finns inte Landsbygdsnämnden kvar utan landsbygdsfrågorna integreras i samtliga nämnder.

Senast uppdaterad:
Publicerad: