Nu börjar arbetet längs Rudbecksgatan: ”Vi behöver alla hjälpas åt” 

Måndag 13 februari börjar arbetet längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning. Örebroarna uppmanas att gå, cykla, eller välja en annan väg, om du inte behöver åka längs Rudbecksgatan.

Karta över öppna och stängda gator för fordonstrafik.

Karta över avstängt område och hur fordonstrafik kan åka längst Rudbecksgatan.

Arbetet längs Rudbecksgatan kommer genomföras i flera steg för att boende, kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Ett körfält åt varje håll kommer att vara öppet längs Rudbecksgatan under hela byggtiden.

Måndag 13 februari börjar första delen av arbetet, men redan nu sker förberedelser med omledning och avstängning. Mellan Kungsgatan och Rådmansgatan stängs den norra sidan av för trafik, alltså det körfält som går in mot stan. På den södra sidan kommer ett körfält i varje riktning vara öppet för trafik. Från Rudbecksgatan blir det inte möjligt att svänga in på Kungsgatan eller Mogatan. Det går inte heller att nå Rudbecksgatan från dessa gator.

– I korsningen vid Trädgårdsgatan gäller särskilda trafikregler för att trafiken ska flyta på när vi endast har ett körfält öppet i varje riktning. Du kan till exempel inte svänga höger när du kommer från Rudbeckstunneln, eftersom du då behöver stanna för gående och cyklister som går över gatan. Det skulle innebära att hela trafiken stannas upp, säger projektledare Philip Kabunga.

– Gående och cyklister kan ta sig fram längs hela Rudbecksgatan, men gångbanan mellan Manillagatan och Rådmansgatan stängs av och även passagerna vid Mogatan och Trädgårdsgatan. Trafikanter kan istället gå över gatan vid Kungsgatan och Manillagatan, säger Philip.

Kollektivtrafiken kan trafikera hela sträckan, men hållplats ”Trädgårdsgatan” stängs av från och med 12 februari. Resenärer hänvisas till Våghustorget eller Behrn Arena.

Byter vatten- och avloppsledningar

Mellan Kungsgatan och Rådmansgatan byts vatten- och avloppsledningar som är i dåligt skick och har haft flera vattenläckor och stort underhållsbehov de senaste åren.

– Den största delen av arbetet mellan Manillagatan och Rådmansgatan görs med metoderna rörspräckning och relining, som är schaktfria metoder som innebär att den nya ledningen förs in i den gamla ledningen. Det betyder att vi bara behöver gräva ett schakt i början av ledningen och ett schakt i slutet, istället för att gräva upp hela. Det gör att arbetet går betydligt snabbare, säger projektledare Joakim Olsson.

– Mellan Kungsgatan och Manillagatan fungerar det dock inte att använda de metoderna, eftersom ledningar satt sig, vilket betyder att vattnet inte rinner lika bra. Dessa måste vi gräva upp för att kunna skapa en bättre lutning på ledningen, förklarar Joakim.

Planera in mer tid för resan

– Mitt råd till örebroarna är att planera in lite mer tid för att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Vi gör det vi kan för att arbetet ska gå så fort som möjligt, men det är viktigt att vara medveten om att detta är ett omfattande arbete, som behöver göras för att många örebroare ska ha dricksvatten i våra kranar, kunna duscha och spola på toaletten, säger Joakim Olsson.

Rudbecksgatan är en av Örebros mest trafikerade gator. För att framkomligheten ska vara bra under byggtiden krävs att fler går eller cyklar och att alla de som behöver ta bilen väljer en annan väg, om de inte har ett ärende längs Rudbecksgatan. Det underlättar både för de som arbetar på platsen och de trafikanter som verkligen behöver åka längs Rudbecksgatan.

– Vi behöver alla hjälpas åt för att framkomligheten i Örebro ska vara bra under byggtiden. Alla de som bor eller ska till en butik eller restaurang längs Rudbecksgatan kan givetvis åka längs sträckan, men de som endast ska passera uppmanas att välja en annan väg. Om ditt resmål ligger utanför stan rekommenderar vi att du åker via Södra vägen och E18/E20, säger Philip.

Mer information

Läs mer om vilket arbete som görs längs Rudbecksgatan

Se kartor och läs mer om hur trafikanter påverkas av arbetet längs Rudbecksgatan

Senast uppdaterad:
Publicerad: