Ny strategi för en hållbar och samordnad utveckling av Hjälmaren

Tillsammans har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, nu arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och delas mellan fem kommuner och tre län. Det innebär att utvecklingen av Hjälmaren sker samordnat över kommun- och länsgränser för att få positiva effekter, både för sjöns ekosystem, dess biologiska mångfald och för att skapa attraktiva miljöer för invånare och besökare.

Syftet med strategin är att beskriva en gemensam vilja och ambition för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar utveckling kring Hjälmaren och dess omgivning. Strategin utgår från åtta olika teman med framtidsbilder där ett antal ställningstaganden har formulerats. Det gäller teman som; landsbygdsutveckling, friluftsliv, besöksnäring, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.

– Det känns jättebra att vi nu tillsammans med de andra kommunerna, regionerna och länsstyrelserna kraftsamlar för att utvecklingen av Hjälmaren ska ske samordnat och på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Den gemensamma strategin är ett första steg för att vi ska kunna arbeta mer samordnat och tillsammans utveckla Hjälmaren både som en attraktiv boendemiljö för invånare och som ett rekreationsområde för exempelvis friluftsliv och båtliv, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Med den breda uppslutning av organisationer som står bakom strategin skapas det goda förutsättningar för en stabil grund som utvecklingen av Hjälmaren kan utgå från. På det här sättet säkrar vi en långsiktighet som gör att sjöns utmaningar och potential kan hanteras och tillvaratas på bästa sätt, säger Gustav Axberg, projektledare Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Strategin är nu redo att antas av de kommuner som ligger kring Hjälmaren. Parallellt hanteras strategin av de regioner och länsstyrelser som ligger kring sjön.

Samtidigt som strategin antas pågår arbete med att sjösätta en gemensam samordningsfunktion som ska arbeta långsiktigt med utvecklingen av Hjälmaren inom strategiområdena.

De organisationer som har tagit fram strategin är Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Södermanlands län, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet.

Strategin föreslås antas av Kommunstyrelsen i Örebro den 7 februari.

Läs Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling Pdf, 3.8 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: