Det här händer på Rudbecksgatan: ”Omfattande men nödvändigt”

Under 2023 ska sammanlagt 2400 meter vatten- och avloppsledningar bytas längs Rudbecksgatan. Det görs för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna. Under arbetets gång uppmanas du att gå, cykla, eller välja en annan väg.

Tove
Dahlström och Joakim Olsson med Rudbecksgatan i bakgrunden.

VA-ingenjör Tove Dahlström och projektledare Joakim Olsson. Foto: Fredrik Kellén

Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är i dåligt skick och har haft läckor de senaste åren.

– Genom att byta vatten- och avloppsledningar åtgärdar vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader, säger VA-ingenjör Tove Dahlström. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter.

Arbetet görs för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna, förklarar Tove.

– Det handlar inte bara om vattnet i kranen, utan också om vattnet som krävs för att spola i toaletten och för att duscha. Genom att byta de gamla ledningarna kan vi säkerställa att vattnet finns där i vardagen för alla som behöver det, oavsett om det är för att kunna laga mat eller fylla ett dricksglas.

Schaktfria metoder för att få arbetet gjort snabbare

Ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledning ska bytas längs Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan. Drygt 56 procent av arbetet görs med schaktfria metoder, som till exempel relining och rörspräckning.

– De metoder som vi använder innebär att den nya ledningen förs in i den gamla ledningen. Det betyder att vi bara behöver gräva ett schakt i början av ledningen och ett schakt i slutet, istället för att gräva upp hela, förklarar Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp. På så sätt minimeras arbetets påverkan på både gatan och klimatet eftersom det kräver färre transporter och inte lika mycket ny asfalt, utöver att arbetet går betydligt snabbare.

På flera ställen längs Rudbecksgatan fungerar dock inte den metoden, fortsätter Joakim.

– Där vi ska byta servisledningar för fastigheter behöver dessa grävas upp. Detsamma gäller för de ledningar som har satt sig, vilket betyder att vattnet inte rinner lika bra. De måste vi gräva upp för att skapa en bättre lutning på ledningen.

En person arbetar med uppgrävda vatten- och avloppsledningar.

2400 meter vatten- och avloppsledning ska bytas längs Rudbecksgatan: Foto: Therése Andersson

I Örebro finns drygt 190 mil kommunala vatten- och avloppsledningar, och varje år sammanställs en plan för vilka specifika ledningar som ska bytas.

– Ledningar som har till exempel vattenläckor eller problem med stopp i avloppet prioriteras, säger Joakim, men även de arbeten som kan samordnas med andra planerade arbeten. På Rudbecksgatan kommer flera olika aktörer att utföra gatuarbeten under året, och det gör att vi inte behöver gräva upp och stänga av gatan vid flera olika tillfällen.

Gå, cykla eller välj en annan väg

Under arbetets gång uppmanas örebroarna att gå, cykla eller välja en annan väg, om du inte har ett ärende längs gatan.

– Det gör vi för att boende, kommunal service, leveranser och kunder till butiker och restauranger ska kunna komma fram, säger Joakim. Idag används Rudbecksgatan ofta som en genomfart genom Örebro, men under byggtiden hoppas vi att de som bara ska passera genom stan kan tänka sig att ta en annan väg. För de som endast ska passera genom centrala Örebro rekommenderas Södra vägen och E18/E20.

Mer information

Läs mer om hur du som trafikant påverkas av arbetet längs Rudbecksgatan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: