Flyktingguide ska guida ukrainska flyktingar rätt i samhället

Under förra året fick Örebro kommun i uppdrag att bosätta flyktingar från Ukraina som anvisats till kommunen. Nu har en flyktingguide som ska guida ukrainarna i deras nya hemkommun anställts.

Flyktingguidens är uppdrag är att stötta och guida personer som flytt från Ukraina och som nu bor i Örebro kommun i deras nya hemkommun. Detta kommer bland annat ske genom uppsökande verksamhet där flyktingguiden kommer träffa samtliga ukrainare. Det kommer även startas ett mentorprogram under våren där målet är att alla ukrainare ska erbjudas en personlig mentor. Mentorprogrammet sker i samarbete med Örebro rödakorskrets.

Tjänsten finansieras av Länsstyrelsen Örebro län.

Örebro kommun har bosatt 350 flyktingar från Ukraina

Sveriges kommuner fick förra året i uppdrag att bosätta ukrainska flyktingar. Örebro kommun har nu ordnat bostäder till de flyktingar som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Hittills har kommunen bosatt 350 flyktingar.

– Nu när vi har klarat av vårt primära uppdrag att bosätta dessa flyktingar känns det bra att kunna ta nästa steg att guida dem rätt i det svenska samhället, säger Stefan Ask, biträdande förvaltningschef, Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Flyktingguiden stöttar i vardagen

Som ny i Sverige behöver du bland annat ha kunskap om vart du vänder dig när du blir sjuk, har frågor om barnens skolgång eller behöver veta mer om arbetsmarknaden. Flyktingguiden ska guida flyktingar från Ukraina rätt i dessa frågor.

– Jag är oerhört glad över att ha fått det här uppdraget och ser fram emot att få göra skillnad för dem som lämnat allt. Min ambition är att skapa en trygg start, en stabil grund och individuell vägledning för att de ukrainare som kommit till vår kommun ska få de bästa möjligheterna att skapa sin egen framtid, säger Marie Magnusson, Örebro kommuns flyktingguide.

Kommunens och Migrationsverkets ansvar

Sedan den 1 juli 2022 har kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Migrationsverket tar i ett första skede emot asylsökande och beslutar vilka som ska få ett kommunalt boende samt i vilken kommun de ska bo. Örebro kommun bosätter sedan de flyktingar som är anvisade till kommunen av Migrationsverket.

Mer information

Läs mer om kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina.

Information till dig som är ukrainsk flykting.

Senast uppdaterad:
Publicerad: