Ytterligare föreningsbidrag fördelas

Fritidsnämnden i Örebro kommun har valt att bevilja 200 000 kronor utöver ordinarie budget i föreningsbidrag. Det är två föreningar som kommer att få 100 000 kronor vardera.

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för föreningsbidrag. Nämnden har beviljat ytterligare 200 000 kr, utöver ordinarie budget, som ska fördelas lika mellan två föreningar: Örebro Simallians och Örebro SK Handboll Herr.

Örebro Simallians investerar i ny tävlingsutrustning i form av startplattor och datorer. Förhoppningen är att investeringen ska kunna genomföras snabbare med bidrag från Fritidsnämnden. Nämnden väljer också att stötta Örebro SK Handboll Herr och deras integrationsprojekt Handboll för hjärta och gemenskap.

Här finns mer information om föreningsbidrag och kulturstöd.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?