77 procent av de g(l)ömda resurserna fick jobb eller började studera

Projektet Den g(l)ömda resursen är nu avslutat och resultatet blev att 77 procent av deltagarna har gått ut i egen försörjning. Syftet med projektet var att ta tillvara på potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare.

Projekt Den g(l)ömda resursen pågick från 2020 till december 2022 och var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun. Totalt var 317 personer inskrivna i projektet. 77 procent av dem har gått ut i egen försörjning, varav 36 procent i arbete och 41 procent i studier.

8 av 10 av deltagarna i projektet som gått ut i arbete arbetar inom rätt bransch utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. Till exempel som statistiker, administrativa tjänstepersoner, logistiker, samt ingenjörer inom IT, bygg och kemi.

Den g(l)ömda resursen

Syftet med projektet var att säkra kompetensförsörjningen till kommunerna och ge högutbildade tredjelandsmedborgare möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. De har generellt svårt att få arbete trots att de har en hög utbildning och en bred arbetslivserfarenhet med sig.

– Hela projektgruppen är glada över att ha fått vara med och stötta individer att nå sina mål om egen försörjning och att inkluderas på arbetsmarknaden. Det är roligt att projektet fick ett så bra resultat, och att båda kommunerna har för avsikt att implementera delar av projektets arbetssätt och lärdomar i ordinarie verksamhet, säger Kristian Måsén, projektledare för Den g(l)ömda resursen i Örebro kommun.

Projektet finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Logotyper för Örebro kommun, Karlskoga kommun, samt Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Projektet Den g(l)ömda resursen var ett samarbete mellan Örebro kommun och Karlskoga kommun och finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?