Så förbereder vi oss och minskar risken för frånkoppling av el

Det finns en ökad risk för problem med elnätet under de timmar som elnätet är som mest belastat i vinter. Detta kan leda till att elanvändare i perioder behöver kopplas bort från elnätet. Vi kan alla bidra till minskad elförbrukning genom att undvika höglasttimmarna morgon och kväll.

Örebro kommun följer myndigheternas analyser och bedömningar av läget. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en låg risk. Örebro kommun har tagit fram en prioriteringsordning för elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter om bortkoppling av el sker. Det har gjorts inom ramen för arbetet med styrel.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Styrel är en planeringsprocess för att samhället kontrollerat ska kunna prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter och tillfälligt koppla från delar av elnätet vid behov.

De elanvändare som prioriteras vid frånkoppling ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning, industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

Energimyndighetens information om styrel.

Höglasttimmar

Höglasttimmar är de timmar på dygnet som förbrukningen av el är som högst och risken för elbrist är störst. De tiderna är det extra bra att minska sin elförbrukning.

Svenska kraftnät har fastställt höglasttimmarna för perioden 1 december 2022 till 31 mars 2023 till följande dagar och tider:

  • måndag–fredag kl. 8–11
  • måndag–fredag kl. 16–19.

Har du beredskap för strömavbrott?

Du som individ har ett ansvar att förbereda dig inför eventuella kriser och vara beredd på att klara dig själv under början av en händelse som drabbar elförsörjningen.

Läs mer om beredskap i hemmet på sidan Krisberedskap.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för strömavbrott på krisinformation.se.

Mer information

Läs mer om frånkoppling av el.

Läs om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska elanvändningen.

Information om energiläget i Sverige, krisinformation.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?