Förändringar av offentliga toaletter i centrala Örebro

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att fem av de tolv nuvarande offentliga toaletterna i centrala Örebro ska vara kvar. Vid årsskiftet verkställs beslutet. Syftet med att minska antalet offentliga toaletter är att kvarvarande utbud ska kunna förbättras.

Offentliga toaletter är en viktig service för invånare och besökare i staden och behöver därför vara tillgängliga, trygga och hygieniska för att fylla sin funktion. Syftet med att minska antalet offentliga toaletter är att kvarvarande utbud ska kunna förbättras, exempelvis gällande skötsel och trygghetsskapande åtgärder.

De här offentliga toaletterna kommer vara kvar:

 • Stora Holmen (säsongsöppen)
 • Västra Wadköping
 • Östra Wadköping
 • Drottningparken/Skateparken
 • Rådhuset

De här offentliga toaletterna stänger vid årsskiftet 2022/2023:

 • Perrongen Centralstationen
 • Hamnplan
 • Våghustorget
 • Järntorget
 • Stadsparken
 • Väståpark (redan stängd, tidigare säsongsöppen)

Toaletten vid Södra station kommer att stängas den 29 december 2022. Vänthallen är öppen fram till våren.

Trygghetsåtgärd

Sedan 2016 har Örebro haft öppna och avgiftsfria offentliga toaletter tillgängliga på flera platser i centrala Örebro. Toaletterna har dock i olika grad även blivit platser där kriminalitet och missbruk förekommer, liksom skydd för kylan nattetid för personer utan hem. Omfattande nedskräpning och förstörelse förekommer också. Olika åtgärder har gjorts i form av ökad bevakning och tillsyn, och ibland tillfällig stängning av vissa toaletter.

Från januari 2022 har toaletterna varit öppna dagtid med patrullerande väktare. Men det bedömdes inte vara en hållbar lösning i längden. Därför beslutade Kommunstyrelsen i augusti att fem av de tolv nuvarande offentliga toaletterna i centrala Örebro ska vara kvar.

Mer information

Här kan du se öppettider och en karta över de offentliga toaletterna som finns i Örebro.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?