Byggnadspriset 2022 – här är de nominerade!

I år nomineras fem projekt med stor variation till Örebro kommuns byggnadspris. Tisdagen den 20 december presenterar vi årets vinnare.

Kollage med de byggprojekt som nominerats till Byggnadspriset 2022: Uppe från vänster: Lillåns församlingshem vid Hovsta kyrka, Gullvivan ett tillbyggt trapphus. Nere från vänster: Immanuelskyrkan med bostäder ovanpå, flerbostadshuset Hägern i lantligt läge samt kontorshuset i Korsningen.

Uppe från vänster: Lillåns församlingshem vid Hovsta kyrka, Gullvivan ett tillbyggt trapphus. Nere från vänster: Immanuelskyrkan med bostäder ovanpå, flerbostadshuset Hägern i lantligt läge samt kontorshuset i Korsningen.

Nu är det snart jul och då är det åter dags att presentera de nominerade till Örebro kommuns byggnadspris.

Även i år finns många projekt att välja mellan. Byggnadsnämnden har slutligen valt att lyfta fram fem goda exempel på byggande i Örebro och variationen är stor på de som nomineras. Bland projekten finns både ett nytt landmärke i staden och ett mindre tillägg som lyfter en äldre byggnad.

De nominerade till byggnadspriset 2022 är:

Immanuelskyrkan, kyrka med bostäder ovanpå

Karlsdalsallén 35, Södra Ladugårdsängen.

Beställare: Immanuelskyrkan.Arkitekt: Hållén arkitekter och Reierstam Arkitektur och projektutveckling.

En kyrka med 79 bostäder ovanpå. Ett bra sätt att nyttja den centrala marken effektivt. Det här är en spännande och skickligt formad byggnad som bidrar till ett rikare stadsliv. Lite som kyrkan mitt i byn, fast i stan.

Församlingshemmet vid Hovsta kyrka

Kyrkvägen 4A, Lillån.

Beställare: Hovsta pastorat. Arkitekt: Arkitektur & Byggnadsvård.

Projektet innehöll flera utmaningar; en brant slänt och närheten till en medeltida kyrka och en kyrkogård. Med genomarbetade detaljlösningar och skicklig anpassning till platsen har byggnaden blivit en ny mötesplats och ett fint tillskott i Lillån.

Hägern, flerbostadshuset i lantligt läge

Flerbostadshus, Ladviksgatan 40, Norra Ormesta.

Beställare: Sjöborgs fastighetsförvaltning. Arkitekt: TON arkitektur, tidigare Bygd arkitektur.

Här ska den nya stadsdelen anpassas till det lantliga läget och naturreservatet intill. Projektet är ett fint exempel på att hantera utmaningen att skapa ett flerbostadshus med lantlig karaktär som är anpassat till just den här platsen.

Korsningen, kontorshuset i korsningen

Kontorshus Polishus, Klostergatan 39.

Beställare: Castellum. Arkitekt: Utopia.

Ett kontorshus helt i trä och en process där kommunen gav arkitekten mer inflytande än i andra projekt. Det har blivit ett nytt landmärke i entrén till stadskärnan och dessutom certifierat som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus.

Gullvivan, ett tillägg i trä och glas

Tillbyggt trapphus, Älvtomtagatan 13.

Beställare: Carlsson & Åqvist. Arkitekt: Marge arkitekter.

Trapphuset är ett tillägg med en nutida form och enkel självklarhet som lyft en industri­byggnad från 1900-talets början och gett det en värdig entré. Ett gott exempel på hållbarhet genom att använda det redan byggda och anpassa det till dagens behov.

Mer information

Du kan läsa mer om priset och se fler bilder och en film av de nominerade projekten på orebro.se/byggnadspriset

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?