Med papperskorg i badrummet fulspolar du mindre

Varje vecka får kommunen ta hand om och frakta bort 4 ton nerspolade saker som inte hör hemma på avloppsreningsverket. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toastolen. Ställ en papperskorg i badrummet och släng övrigt skräp där i stället. Tack för din hjälp.

Toalettpapper löser upp sig i vattnet. Det gör däremot inte våtservetter, tamponger, hushållspapper med mera. Det klumpar i stället ihop sig och orsakar ofta stopp i ledningar och pumpstationer. Det kan i sin tur leda till översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen.

– I toastolen får bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner, tydliggör Karin Saverman, miljöingenjör på avloppsreningsverket. Ställ en papperskorg i badrummet och släng våtservetter, tamponger och annat i den i stället. Då gör du stor skillnad.

Så här tar du hand om läkemedel och farligt avfall

– Även om det mesta kan slängas i papperskorgen i stället för att spolas ner i toastolen finns några undantag, berättar Karin Saverman, miljöingenjör på avloppsreningsverket. Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek. Nagellacksförpackningar och färgrester är exempel på farligt avfall som ska lämnas in på återvinningscentral.

orebro.se/atervinningsguiden finns information om hur du ska sortera ditt avfall.

En särskild vädjan till vården och barnomsorgen

– Inom vård och omsorg samt förskolor får många hjälp med toalettbesök och tvättning, konstaterar Karin Saverman, miljöingenjör på avloppsreningsverket. Här är det extra viktigt att till exempel tänka på att en våtservett inte är detsamma som ett toalettpapper och därför ska kastas i papperskorgen.

För vårdpersonal som ofta har skyddsutrustning i form av till exempel munskydd och plasthandskar är det också viktigt att använda papperskorgen och inte toastolen. På förskolan är pedagogerna viktiga förebilder för barnen så att de tidigt lär sig att göra rätt. Alla kan bidra.

orebro.se/vattentips finns råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen.

Världstoalettdagen uppmärksammas 19 november

Världstoalettdagen är en årligen återkommande FN-dag. 1,7 miljarder människor världen över saknar tillgång till en ordentlig toalett. Av dem tvingas 494 miljoner människor uträtta sina behov utomhus. Detta samtidigt som många av oss, som har såväl toastol som bra avloppssystem och avloppsrening, missköter våra system genom att spola ned helt fel saker. Därför behövs världstoalettdagen och därför lyfter vi frågan till invånarna i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?