Vad tycker du om medborgardialoger?

Genom att svara på vår enkät senast 30 november kan du vara med och tycka till om medborgardialoger som handlar om stadsplanering.

Genom enkäten vill vi få en bild av vad du som medborgare i Örebro kommun har för önskemål om medborgardialoger som handlar om stadsplanering. En medborgardialog innebär dialog med medborgare, det vill säga alla som bor eller vistas i kommunen, i syfte att få ett bredare och mer komplett underlag inför politiska beslut.

Enkäten är öppen för alla och tar bara några minuter att svara på. Läs mer och svara på enkäten på orebro.se/dialog senast 30 november.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?