Så ser det politiska styret ut de kommande fyra åren

I det allmänna kommunvalet den 11 september röstade örebroarna för den kommande politiska ledningen och mandatfördelningen i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ med 65 ledamöter representerade från folkvalda partier. Den politiska majoriteten i Kommunfullmäktige består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige efter det allmänna valet i september är fördelat enligt följande:

 • Socialdemokraterna: 20 st
 • Moderaterna: 11 st
 • Sverigedemokraterna: 7 st
 • Vänsterpartiet: 6 st
 • Örebropartiet: 5 st
 • Centerpartiet: 5 st
 • Liberalerna: 5 st
 • Kristdemokraterna: 4 st
 • Miljöpartiet: 2 st

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober beslutades om ny ordförande samt förste och andre vice ordförande för perioden 25 oktober 2022 till 14 oktober 2026 enligt följande:

 • Jan Zetterqvist (S) ordförande Kommunfullmäktige.
 • Daniel Granqvist (M) 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige.
 • Håkan Stålbert (KD) 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som Kommunfullmäktige ska behandla. Under Kommunfullmäktiges sammanträde utsågs även ny Kommunstyrelse för mandatperioden 2022–2026. Ordförande och vice ordförande beslutades enligt följande:

 • John Johansson (S) ordförande Kommunstyrelsen
 • Anders Åhrlin (M) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
 • Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod börjar i januari 2023. Dessutom väljs ledamöter och suppleanter till kommunala bolag samt ledamöter och ersättare till kommunalförbund, samordningsförbund och övriga organ.

Alla politiker får utbildning

I början av varje ny mandatperiod erbjuds alla förtroendevalda en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige och nämnderna arbetar och vad det innebär att vara ledamot och ersättare.

Läs mer om Kommunfullmäktige

Läs mer om Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?