Besiktning av Svampen utförs vecka 39

När nya vattenreservoaren Lyra tas i drift nästa år, kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Under vecka 39 utförs såväl utvändiga som invändiga besiktningar av byggnaden Svampen. Besiktningen görs för att få kunskap om betongens status, vilket påverkar vad vattenreservoaren kan användas till i framtiden. Undersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Örebroporten. Restaurangen håller öppet som vanligt.

Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny större vattenreservoar i Adolfsberg i södra Örebro. När den nya vattenreservoaren Lyra tas i drift under 2023 kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Men Svampen kommer att finnas kvar som utflyktsmål och ingår i kommunens arbete med ”den växande kommunen”.

Besiktning av Svampen

Under vecka 39, preliminärt onsdag 28 samt torsdag 29 september, utförs såväl utvändiga som invändiga besiktningar av byggnaden Svampen. Undersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Örebroporten. Örebroporten leder arbetet med statusundersökningen på uppdrag av Örebro kommun.

Besiktningen kommer att synas och höras från långt håll då utsidan besiktas från en stor lift och flera borrprover kommer att tas ur betongkonstruktionen.

  • Onsdag 28 september
    Under onsdagen planeras utvändiga undersökningar av Svampens yttre betongyta, dock inte på hattens utsida. Undersökningen kommer att utföras från lift och ytan under liften kommer att spärras av.
  • Torsdag 29 september
    Under torsdagen planeras undersökningar av Svampens insida/trapphus vilket kommer inkludera borrprover ur betongkonstruktionen. Inget arbete kommer att ske i restaurangen som har öppet som vanligt.

Besiktningen görs för att få kunskap om betongens status. Det kommer att vara avgörande för vad nuvarande vattenreservoar kan nyttjas till i framtiden och framför allt hur långsiktiga investeringar som är rimliga att göra framåt.

Här kan du läsa mer om vattentornet Svampen.

Vattentornet Svampen

Foto: Fredrik Kellén

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?