Krisberedskapsveckan 2022

Under vecka 39 pågår den årliga Krisberedskapsveckan som är en informationskampanj för att öka motståndskraften inför samhällskriser. Kampanjen leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och syftar till att uppmärksamma hur medborgare kan hantera sin vardag vid exempelvis händelser av varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Årets tema är mat

Under årets Krisberedskapsvecka kommer fokus att ligga på livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv. På sidan Krisberedskap kan du läsa om vad du kan göra för att öka din egen beredskap. 

Andra tips på temat mat

Om Krisberedskapsveckan på MSB

Faktablad från MSB – vår beredskap för matbrist

Folk och försvars Podcast - Vad äter du i kris?

Under veckan kommer följande aktiviteter äga rum i Örebro kommun:

  • Krisberedskapsinformation på Stortorget lördagen den 1 oktober kl. 10–16. Representanter från Örebro kommun, Länsstyrelsen, Civilförsvarsförbundet, Lottakåren och Bilkåren Örebro med flera berättar om hemberedskap.
  • Föreläsning på Stadsbiblioteket, tisdagen den 27 september kl. 18.30–19.30. Richard Linde som är säkerhetssamordnare på Örebro kommun berättar om kommunens arbete med krisberedskap och hur du kan stärka din egen hemberedskap.

Instagramvecka

Örebro kommun har ett Instagramkonto där olika verksamheter ansvarar för publiceringen varje vecka. Under vecka 39 kommer kontot att handla om Krisberedskapsveckan och du kommer att få konkreta tips på vad du kan göra för att stärka din egen motståndskraft vid kris.

Teckentolkad information

Teckentolkad information från MSB – hur förberedd är du?

Teckentolkad information från MSB – om totalförsvaret

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?