Suicidpreventiva dagen

Lördag 10 september infaller suicidpreventiva dagen. Dagen uppmärksammas internationellt med syftet att prata om ämnet och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Den internationella suicidpreventiva dagen är en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen uppmärksammas varje år världen över med syfte att prata om ämnet och öka kunskapen om att förhindra suicid (självmord).

– Man kan uppmärksamma dagen på olika sätt, stort som smått. Under vecka 36 uppmärksammar vi bland annat dagen genom Örebro kommuns officiella konto på Instagram, för att ge en inblick i hur vi arbetar med suicidprevention i kommunal regi och för att ge en chans att följa med mig ut i kommunen samt övriga länet för att ta del av hur olika verksamheter har valt att uppmärksamma den här viktiga dagen, säger Johanna Bernström Högblom, som är processtöd för suicidprevention.

I Örebro pågår ett långsiktigt arbete för att främja invånarnas psykiska hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa hos invånarna och ge effektiva stödinsatser till personer med psykisk problematik. Ett viktigt arbete är också flera kunskapshöjande insatser.

– Kommunerna i Örebro län arbetar tillsammans för att driva det suicidpreventiva arbetet framåt. Det kan till exempel innebära att jag som processledare hjälper till att förse dem med aktuell information eller skapar forum för samverkan. Det finns även en lokal arbetsgrupp (LAG) som är en del av kunskapsstyrningen. I den grupperingen finns representanter från olika kommunala och regionala verksamheter, blåljusverksamheter och civilsamhället, berättar Johanna.

Hit kan du vända dig om du har självmordstankar eller mår psykiskt dåligt

Vid akut suicidrisk – ring 112!

På 1177.se finns mer information om suicid och var du kan vända dig för stöd om du själv mår dåligt.

Jourhavande medmänniska. Ring 08-702 16 80.

Mind Självmordslinjen. Chatta via mind.se eller ring 90 101.

Mer information

Här kan du läsa mer om främjandet av psykisk hälsa i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?